Boeren op Asser gemeentegrond moeten verduurzamen, maar voorwaarden worden afgezwakt

Foto: Pixabay

De gemeenteraad van Assen is donderdagavond akkoord gegaan met het plan om boeren die grond pachten van de gemeente, hun grond duurzamer te laten bewerken. De voorwaarden werden wel wat afgezwakt.

Assen verpacht in totaal 500 hectare grond. De gemeenteraad vroeg het college in 2018 via een motie om een voorstel te maken voor een duurzamer gebruik van de gronden, zodat de milieubelasting afneemt. Donderdagavond stemde de raad in met de gepresenteerde plannen van het college.

Sneller verduurzamen beloond

De plannen zijn gebaseerd op onderzoek en advies van het Centrum voor Landbouw en Milieu en gesprekken met de pachters zelf. Pachters kunnen straks zelf kiezen uit een pakket van maatregelen om hun productie te verduurzamen. Akkerbouwers die in aanmerking voor pacht willen komen, moeten voldoen aan de verplichte eisen van minimaal drie maatregelen.

Bij het uitvoeren van die drie gekozen maatregelen betalen zij een pachtprijs van 110 procent van de standaard regionorm. Bij vier maatregelen gaat de pachtprijs naar 100 procent en bij vijf of meer naar 90 procent. Op die manier wil het college snellere verduurzaming belonen.

Harde voorwaarden?

Boeren kunnen kiezen uit maatregelen als het toepassen van mechanische onkruidbestrijding in plaats van chemische bestrijding, het gebruiken van ruwe mest of compost in plaats van drijfmest of het aanleggen van bloemrijke akkerranden.

Naast het stimuleren van maatregelen bestond het voorstel van het college ook uit het opstellen van enkele harde voorwaarden om te mogen pachten. Bijvoorbeeld het verbod op het telen van bloembollen, lelies en uien en de verplichting om gewassen vóór 1 november te rooien.

Het college stelde dat over die voorwaarden goed overleg was gevoerd, maar na onder meer het inspreken van een van de pachters ontstond hier toch twijfel over bij de raad. Wethouder Mirjam Pauwels (VVD) zegde toe de eerste twee jaar coulant met de eisen om te gaan, om te kijken hoe ze in de praktijk na te leven zijn.

‘Juridisch zitten pachters eraan vast’

Voor 50Plus, het CDA en vooral Stadspartij Plop was die toezegging niet genoeg. Zij stemden tegen. „De wethouder zal nog eens met de pachters om tafel moeten”, zei Henk Santing (Plop). „Juridisch gezien zitten zij gewoon vast aan die eisen, wat de wethouder hier ook belooft.”

Nieuws

Meest gelezen

menu