Jonge bomen worden in Drenthe juist gekapt om stikstofproblematiek aan te pakken: 'Door ze te kappen halen we stikstof uit de natuur'

Het lijkt tegenstrijdig: bomen kappen als onderdeel van de aanpak van de stikstofproblematiek. ,,Zo halen we de stikstof uit de natuur’’, zegt Randy Leeper van Natuurmonumenten.

De olde iesbaan, in vroeger jaren dé ijsbaan van Dwingeloo, wordt weer zichtbaar.

De olde iesbaan, in vroeger jaren dé ijsbaan van Dwingeloo, wordt weer zichtbaar. Foto: DvhN

Het Programma Aanpak Stikstof, kortweg PAS, dat vorig jaar werd afgeschoten door de Raad van State, kent ook onderdelen die wél worden voortgezet. Eén daarvan is het kappen en afvoeren van met name jonge bomen. ,,Dat zijn maatregelen die gericht zijn op het herstel van de natuur. Door bomen te verwijderen, maken we de natuur sterker en robuuster’’, legt projectleider Leeper van Natuurmonumenten uit.

Kappen, plaggen en begrazen

Bomen en planten nemen stikstof op. Door opslag te kappen en te verwijderen, zo betoogt Leeper, wordt stikstof uit het ecologische systeem van de natuur gehaald. ,,Dat doen we niet alleen door het kappen van bomen. Ook door te plaggen en natuurgebieden te laten begrazen, wordt stikstof uit de natuur gehaald.’’

Ook het sleutelen aan de waterhuishouding in natuurgebieden heeft volgens Leeper een positief effect. ,,Verdroging van de natuur is een probleem. Door de hydrologie te herstellen en de verdroging tegen te gaan, is de natuur beter bestand tegen stikstof.’’

Onder de noemer ‘werk in uitvoering’ zijn de afgelopen jaren in tal van Drentse natuurgebieden stikstofmaatregelen genomen. ,,Bij de aanpak van de stikstofproblematiek moeten aan de ene kant maatregelen getroffen bij de bron, de veroorzakers zoals de industrie, landbouw en het verkeer. Aan de andere kant moet aan het herstel worden gewerkt. Daar dragen de natuurbeheerders aan bij.’’

De Raad van State zette vorig jaar een streep door de bronmaatregelen van het PAS. Sindsdien leefden de boeren en landbouwminister Carola Schouten op gespannen voet met elkaar en leek een oplossing ver weg. Vorige week lanceerde de minister een nieuw plan, dat door de agrarische sector ook niet met heel veel applaus werd ontvangen. Nu het PAS van tafel is, zijn veel boerenbedrijven illegaal en verkeren boeren in grote onzekerheid.

‘Na PAS gaan we verder onder de noemer Natuurherstel’

De stikstofwerkzaamheden in de natuur gaan ook na komend jaar door, wanneer het PAS daadwerkelijk eindigt, weet Leeper. ,,We gaan dan verder onder de noemer Natuurherstel.’’

Een van de laatste klussen in de huidige termijn is het uitdunnen van het gebied rond de oude ijsbaan in Dwingeloo, een ven in het bos dat bij vorst nog altijd in trek is bij schaatsers, maar vóór de aanleg van een ijsbaan in het dorp decennia lang dienst deed als dé natuurijsbaan.

Machines worden ingezet om de bomen, dik en dun, te rooien. Her en der blijven bomen staan, waardoor het dichtgegroeide bos een open karakter krijgt. Het is volgens Leeper nadrukkelijk niet de bedoeling dat het gerooide hout blijft liggen. ,,Om de stikstof uit de natuur te halen, moeten de bomen worden afgevoerd. Wat er precies mee gaat gebeuren, is aan de aannemer. Maar het hout wordt versnipperd en waarschijnlijk gebruikt als brandstof in een energiecentrale. Dan komt er inderdaad weer stikstof vrij, maar daar ontkomen we niet aan. Ook als de snippers worden gecomposteerd, komt er stikstof vrij.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu