Spanningen tussen Rusland en het Westen voeren Kees de Jong en Wim Schurer terug naar hun diensttijd in Darp: 'Ja, het was een opslagplaats voor atoomkoppen'

Nu de spanning tussen Rusland en het Westen oploopt, dwalen zijn gedachten vaak af naar de tijd van de Koude Oorlog. Ook toen stonden Oost en West lijnrecht tegenover elkaar. ,,Wat er nu gebeurt, doet mij heel veel’’, zegt Kees de Jong uit Heeg, die zestig jaar geleden in Darp bij Havelte zo’n beetje ‘op’ de atoombommen zat.

Kees de Jong (rechts) en Wim Schurer nu.

Kees de Jong (rechts) en Wim Schurer nu. FOTO LC/ROBERT JAN SPEERSTRA

De Berlijnse Muur was gevallen (1989), de Koude Oorlog (1945-1991) voorbij. Opluchting. Eindelijk. Na een lange periode van gewapende vrede tussen Oost en West zette begin jaren negentig de dooi in, ook in Nederland.

Nieuws

menu