Bonus van gemeente Midden-Drenthe voor vinden van baan

Vacatures. Foto ANP ANP

Een nieuw plan voor re-integratiebeleid van de gemeente Midden-Drenthe. Het college stelt voor dat uitkeringsgerechtigden die een baan vinden een bonus krijgen die kan oplopen tot 250 euro.

Een nieuw plan voor re-integratiebeleid van de gemeente Midden-Drenthe. Het college stelt voor dat uitkeringsgerechtigden die een baan vinden een bonus krijgen die kan oplopen tot 250 euro.

Dat geldt overigens voor een steeds groter wordende groep. Sinds 2007 is het aantal uitkeringen in Midden-Drenthe verdubbeld van 289 naar 522 in 2016. De bonus is voor uitkeringsgerechtigden een extra stimulans om te gaan werken met behoud van uitkering. Als zij daarna een contract krijgen van minimaal zes maanden, kunnen ze een uitstroompremie krijgen van 250 euro. Werkgevers hebben bij de gemeente aangekaart dat het voor bijstandsgerechtigden niet altijd motiverend is om een werkstage te doen omdat ze er financieel eerst niet op vooruit gaan. De gemeente hoopt dit met de bonus te ondervangen.

Ook niet-uitkeringsgerechtigden
Behalve mensen met een uitkering gaat de gemeente ook niet-uitkeringsgerechtigden helpen bij het zoeken naar een baan. Daarvoor heeft de gemeente het afgelopen jaar de contacten met werkgevers in Midden-Drenthe geïntensiveerd. ,,Ondernemers hebben aangegeven dat er voor de gemeente nog meer kansen zijn om werkzoekenden te plaatsen als we vanuit de gemeente meer de boer op gaan'', zegt wethouder Gerard Lohuis. Er worden twee mensen toegevoegd om werkzoekenden en werkgevers bij elkaar te brengen. Ook wordt er gefocust op jongeren tot 27 jaar. Zij worden terug naar school gestuurd of zo snel mogelijk aan een baan geholpen. ,,Als je deze groep niet helpt, glijden ze af'', zegt Lohuis.

Maatwerk
Als een uitkeringsgerechtigde niet via de bestaande procedure aan een baan komt, wordt er maatwerk geleverd. Dat is het beleid. ,,Dit mag natuurlijk geen willekeur worden'', zegt Lohuis. Daarom worden zulke gevallen besproken in commissies en wordt er over het gehele beleid verantwoording afgelegd aan de gemeenteraad via een jaarlijks rapport van B en W. De raad mag bijsturen waar dat noodzakelijk is.

Geleerd
Lohuis zegt dat er geleerd is van de rel rond uitkeringsgerechtigden in 2014. Verschillende uitkeringsgerechtigden deden hun beklag over misstanden. Ze zeiden dat de gemeente hen naar werk met slechte arbeidsomstandigheden stuurde en op de uitkering kortte vanwege het roken van te veel shaggies. Dat is in een later rapport niet gebleken, wel was er kritiek op de niet-transparante manier van werken.

Lohuis: ,,Dit beleid is erop gericht om transparanter te zijn, navolgbaar en er moet maatwerk geleverd worden. Ik denk dat we er sterker uit gekomen zijn.''

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu