Projectontwikkelaar stelt voor ruim 2000 huizen te bouwen ten Noorden van Assen. 'Provincies willen toch 220.000 extra huizen bouwen?'

Blaas oude plannen om rond Ubbena ruim 2300 huizen te bouwen nieuw leven in. Daarmee kan Assen bijdragen aan de taakstelling om in het Noorden 220.000 extra woningen te bouwen.

 Ten noorden van Assen (Rhee, Ubbena, ter Aard) ligt nog een groot gebied waar nog veel huizen gebouwd kunnen worden.

Ten noorden van Assen (Rhee, Ubbena, ter Aard) ligt nog een groot gebied waar nog veel huizen gebouwd kunnen worden. Foto: Marcel Jurian de Jong

Assen heeft zeer beperkte uitbreidingsplannen. Dit kan volgens Benus Projectontwikkeling veranderen als het plan van de drie noordelijke provincies plus Flevoland doorgaat om 220.000 extra huizen te bouwen, bovenop de 100.000 reeds geplande woningen. Benus stelt in een brief aan Provinciale Staten voor om een deel van de extra huizen ten noorden van Assen te bouwen.

Woningnood oplossen

Om de woningnood op te lossen, moet Nederland de komende jaren een miljoen huizen bouwen. Het Noorden biedt aan om daarvan circa een vijfde voor zijn rekening te nemen. Daartoe zijn meer en betere spoorverbindingen wel een vereiste.

Ruim twintig jaar geleden was het gebied rond Ubbena ook al in beeld voor woningbouw. G. H. Benus kocht daar toen veel grond van boeren op. Samen met aankopen van andere projectontwikkelaars zou het gaan om 118 hectare, goed voor 2360 woningen. De ondernemers haakten daarmee in op de Regiovisie Groningen-Assen 2030 uit 1996. Daarin maakten gemeenten en provincies in genoemde regio afspraken over bouw van woningen en bedrijventerreinen.

Plannen aan noordkant stad raakten in vergetelheid

„Een deel van die woningen daar zouden rond de zandwinningsplas komen”, mijmert Benus. „Denk je eens in hoe mooi je dan kunt wonen...” Hij zegt destijds in goed overleg met de gemeente Assen te hebben gehandeld.

Die ontwikkelde echter andere plannen. De stad breidde meer in westelijke richting uit, met Kloosterveen. De plannen aan de noordkant van de stad raakten in vergetelheid. Benus verkocht een deel van zijn bezit aan belegger Assen Noord Beheer b.v., die deel uitmaakt van Koninklijke VolkerWessels. De grond wordt nu, volgens Benus tegen een zacht prijsje, weer verpacht aan boeren.

Nu er plannen zijn om veel meer huizen te bouwen dan gepland, is het volgens hem nodig het stof weer van de bouwplannen te vegen. „We hebben met elkaar 30 miljoen euro gestoken in de aankoop van gronden, we mogen toch ook wel wat verdienen”, betoogt hij.

Assen is terughoudend

De gemeente Assen is terughoudend met plannen om de stad verder uit te breiden, zo blijkt uit de Omgevingsvisie. De stad verwacht de komende decennia een beperkte groei van de vraag naar huizen en wil die vooral binnen de bestaande stad opvangen. Bij Kloosterveen verwacht de stad de komende jaren nog zo’n 500 huizen te bouwen in het plan Kloosterakker, in het centrum en Havenkwartier zo’n 750. Voor 2030 komt er nog een derde fase van Kloosterveen.

„Woningbouw bij Ubbena past niet in de Omgevingsvisie”, zegt wethouder Karin Dekker (GroenLinks). „Het past ook niet in onze visie op verstedelijking. Je moet dicht bij voorzieningen bouwen, om het autorijden te beperken.”

Een woordvoerder van VolkerWessels bevestigt dat het bedrijf grond bezit rond Ubbena en Rhee. „Maar we hebben er geen plannen mee.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu