Bouwplan Paterswolde Noord raakt weer in opspraak wegens bomenkap

De locatie waar straks een wijkje komt met tien vrijstaande huizen. Foto DvhN

Het bouwplan Buiten Wolde voor tien villa’s bij de voormalige basisschool Paterswolde-Noord blijft de gemoederen bezighouden. Nu staat een vergunning voor bomenkap op deze locatie ter discussie.

‘Het gaat om 100 jaar oude bomen, die onze bescherming verdienen’, schrijft fractievoorzitter Jurryt Vellinga van Leefbaar Tynaarlo, de grootste coalitiepartij in de gemeenteraad, aan burgemeester en wethouders. De gemeente publiceerde eind juli in het Gemeenteblad dat zij de vergunning verleent. Belanghebbenden kregen zes weken de tijd om bezwaar aan te tekenen. Vellinga vraagt het college met klem de volgens hem monumentale bomen te behouden.

Heel mooi plekje

Het betreft een heel mooi plekje onder de rook van de stad Groningen, waarvoor volgens een woordvoerder van projectontwikkelaar PC Vastgoed veel belangstelling van huizenkopers is. Omwonenden verzetten zich drie jaar geleden met grote vasthoudendheid tegen het plan. Na enkele aanpassingen keurde de gemeenteraad het bestemmingsplan goed.

De omwonenden vrezen aantasting van het groen en dat het nieuwe wijkje niet zal passen in de omgeving. Vellinga vindt het merkwaardig dat er voor de bouw bomen gekapt moeten worden, terwijl de PC Vastgoed de huizen aanprijst als zijnde ‘parkachtig gelegen’.

Volgens de woordvoerder van PC Vastgoed is er geen sprake van monumentale bomen, wel van drie bomen waarvan de gemeente heeft vastgesteld dat die behoudenswaardig zijn. „Van twee daarvan lukt het om die te behouden, bij eentje helaas niet. Daarnaast behouden we nog een boom die het predikaat niet heeft gekregen, maar die we wel mooi vinden. Verder moeten we nog enkele bomen kappen omdat ze in slechte staat verkeren, of omdat het technisch niet haalbaar is die in te passen.”

Bouw start volgend jaar

PC Vastgoed hoopt komend najaar te beginnen met het bouwrijp maken van de locatie, om volgend jaar te kunnen bouwen.

De gemeente heeft de kapvergunning getoest aan het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan, zegt woordvoerder Martin Wering. „Je kunt niet alle bomen laten staan, voor dertien bomen is kap nodig, maar een deel blijft behouden. Het bestemmingsplan is goedgekeurd, het zou geen goed bestuur zijn de kap tegen te houden.”

Nieuws

Meest gelezen

menu