Brede steun voor nieuw Emmer zorgplan

EMMEN Op voorwaarde dat zij de vinger aan de pols kan houden heeft de gemeenteraad van Emmen donderdagavond ingestemd met het nieuwe zorgplan Samen Verder 2017-2021.

In dat plan verandert - zoals gemeld - de thuiszorg en huishoudelijke hulp in Emmen nogal. De gemeente wordt verdeeld in zes clusters, ieder met een eigen toegangsteam en een eigen hoofdzorgaanbieder. Die mag zelf overigens weer met onderaannemers gaan werken.

Op initiatief van de VVD kwam de raad met een amendement, waarin meer ruimte is vrijgemaakt voor controle door de raad gedurende de komende vier jaar. ,,Het is namelijk niet de bedoeling dat we een blanco cheque afgeven,’’ zei de liberaal Nynke Houwing. Die gaf ook gelijk maar winstwaarschuwing af: ,We moeten een gat van 1,2 miljoen euro dichten voor de huishoudelijke hulp.’’

Die hulp kost de gemeente Emmen zo’n 100 miljoen euro, 30 miljoen minder dan het rijk betaalde toen die nog verantwoordelijk was voor de zorg. ,,Maar we moeten er wel minstens hetzelfde voor doen’’, wist Ton Sleeking (PvdA). En Lammie de Vries van Wakker Emmen gaat er van uit dat het nieuwe beleidsplan ,,een einde maakt aan langs elkaar heen werkende zorgverleners en kastje naar de muur-praktijken.’’

Wethouder Jan Bos (Wakker Emmen) bevestigde op een vraag van zijn partijgenoot dat de cliënt keuzevrijheid houdt en eventueel met zijn pgb eigen zorg kan inkopen. ,, Het is geen criterium of de aanbieder door de gemeente gecontracteerd is, we toetsen alleen op kwaliteit.’’

Het amendement én het collegevoorstel konden niet op de steun van Ton Schoo (DOP) en Hendrikus Velzing van Wakker Emmen rekenen, de laatste omdat hij het voorstel in strijd vindt met de vrije marktwerking. De rest van de raad was er snel uit. Met onder andere een evaluatie over twee jaar kan de raad naar eigen beleven de vinger aan de pols houden.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu