Buitenstaander kan uren ongestoord snuffelen in gemeentecomputers met persoonlijke gegevens inwoners

De informatiebeveiliging van de gemeente Assen is nog altijd zorgwekkend. Dat blijkt uit het rapport van de rekenkamercommissie.

Drie harde conclusies: