Burgemeester teleurgesteld over stop afhandeling schades gasopslag Norg: 'In het ene geval wordt schade wel toegekend, bij de buurman verderop niet'

Burgemeester Klaas Smid van Noordenveld is hogelijk verbaasd en teleurgesteld dat de schadeafhandeling rond de gasopslag Norg deels is stilgelegd. ,,Wij gaan actie ondernemen.”

In dit gebied (1) is de schadeafhandelingen stil gelegd: het deel dat buiten de onderste rode cirkellijn ligt (effectgebied aardbeving Huizinge augustus 2012), maar binnen het groene deel (effectgebied gasopslag Norg). Gebied 2 is het Oost-Groningen deel.

In dit gebied (1) is de schadeafhandelingen stil gelegd: het deel dat buiten de onderste rode cirkellijn ligt (effectgebied aardbeving Huizinge augustus 2012), maar binnen het groene deel (effectgebied gasopslag Norg). Gebied 2 is het Oost-Groningen deel. Kaartje IMG

Volgens Smid bestaat de kans dat er met twee maten gemeten wordt bij de schadeafhandeling. ,,In het ene geval wordt schade wel toegekend, bij de buurman een paar meter verderop niet. Dat is een vreemde gang van zaken.”

De perikelen hebben geleid tot vragen van en onrust onder omwonenden van de ondergrondse gasopslag. ,,Bewoners waren voorheen heel tevreden over de schadeafwikkeling. Nagenoeg alle schades werden vergoed”, aldus Smid.

Veel claims afgewezen

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) zette deze week de schadeafhandelingen gedeeltelijk stop, omdat de laatste tijd opvallend veel schadeclaims rond de ondergrondse gasopslag Norg zijn afgewezen. Volgens het IMG is bij deze schades sprake van bodemdaling en bodemstijging, maar dat hoeft volgens deskundigen niet van de gasopslag Norg te komen.

IMG heeft de TU Delft en TNO om advies gevraagd over hoe groot de kans is op schade door bodemdaling en bodemstijging van de gasopslag Norg. Het onderzoek duurt enkele maanden. In afwachting van het advies neemt IMG voorlopig geen besluiten meer over claims uit deze gebieden. Ook worden geen nieuwe schades opgenomen.

Contact met buurgemeenten

Burgemeester Smid gaat onderzoeken wat er achter de afgewezen schademeldingen zit. Ook wil hij contact met burgemeesters in de buurgemeenten Westerkwartier en Assen zoeken. In deze gemeenten wonen ook gedupeerden van wie de schadeafhandeling is stil gelegd. ,,We moeten opkomen voor de belangen van onze inwoners.” Verder wil de burgemeester zijn contacten elders aanspreken.

Smid belde deze week met voorzitter Bas Kortmann van het IMG om opheldering te vragen over de verschil in schadeafhandelingen. ,,Toen kreeg ik te horen dat de schadeafhandelingen voor een deel van het gebied waren stilgelegd.”

1600 schademeldingen

In het gebied rond de gasopslag Norg zijn zo’n 1600 schademeldingen gedaan bij het IMG. Van 423 meldingen in het westelijke deel van dit gebied betwijfelen deskundigen of bodembewegingen deze schades hebben veroorzaakt. Het gaat om het deel ten zuiden van de lijn Marum, Een, Westervelde, Zeijerveld en Rhee.

Van de 434 meldingen zijn er 171 afgewerkt: 19 claims zijn afgewezen, waarvan 14 in de laatste twee maanden. Opmerkelijk is dat 152 bewoners uit ditzelfde gebied wel een schadevergoeding hebben ontvangen. De resterende 263 meldingen worden voorlopig niet afgehandeld.

Ook onderzoek in Oost-Groningen

Behalve bij de gasopslag Norg legt het IMG ook schadeafhandelingen uit Oost-Groningen stil. Het gaat om meldingen uit de gemeenten Pekela, Westerwolde en Oldambt. Ook hier doen TU Delft en TNO onderzoek naar de oorzaak van de schade. In dit geval gaat het om gevolgen van aardbevingen in het Groninger gasveld.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu