Burgemeester wil de Bethesda-kikkers weer terug in de kruiwagen

Burgemeester Karel Loohuis van Hoogeveen heeft opgeroepen om gezamenlijk te blijven optrekken richting zorggroep Treant als het gaat om de toekomst van ziekenhuis Bethesda.

Dat pleidooi hield hield hij dinsdagmiddag tijdens de nieuwjaarstoespraak. Loohuis reageerde daarmee op de jongste breuk binnen de gemeenteraad, de rentree van het actiecomité en de naderende gemeenteraadsverkiezingen.

‘Gebundelde belangenbehartigers’

,,Alleen in een gezamenlijke dialoog kunnen we ons doel van een goede ziekenhuisvoorziening en - zorg in Hoogeveen realiseren’’, sprak Loohuis. Hij riep de politieke en maatschappelijke partijen om die gesprekken als ‘gebundelde belangenbehartigers’ te blijven aangaan.

Hoewel de gemeente feitelijk niets over het ziekenhuisbeleid te zeggen heeft, sorteren beïnvloeding en volharding volgens de burgemeester resultaat: een betere communicatie vanuit het Treantbestuur en een grotere betrokkenheid bij het opstellen van toekomstplannen door de zorgkoepel.

Flinke scheuren

In dat eendrachtige optrekken zijn de laatste maanden echter flinke scheuren ontstaan. Eind november bleek de lokale politiek niet meer op één lijn te zitten wat betreft de communicatie met Treant. SP en GroenLinks vinden dat de zorgorganisatie, waar Bethesda onder valt, getoetst moet worden op de uitgangspunten van behoorlijk bestuur. Aanleiding was de komst van artsen in de Raad van Bestuur. Die tasten, volgens SP en GroenLinks, de geloofwaardigheid en onafhankelijkheid van het bestuur ernstig aan.

De rest van de gemeenteraad distantieerde zich van beide partijen, maar daarmee was het onderwerp niet van tafel. Vorige maan blies het Comité Actie voor Bethesda zichzelf nieuw leven in en diende alsnog een toetsingsverzoek in bij de zogeheten Governancecommissie.

Die ontwikkelingen storen de Hoogeveense burgemeester. Evenals oproepen om naar een ander ziekenhuis, buiten de Treantgroep, te gaan: ,,Die leiden uiteindelijk tot sluiting van Bethesda vanwege een tekort aan klanten.’’

‘Terugkeer naar het verleden is zinloos’

De hang om terug te keren naar het verleden is wat Loohuis betreft ook zinloos. ,,Ik zou niet terug willen naar twintig of dertig jaar geleden, al was het maar omdat je toen veel langer in een ziekenhuis verbleef of, nog veel erger, er meer mensen in een ziekenhuis dood gingen.’’

Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur kan het streven tot gezamenlijk optrekken nog meer averij oplopen. Loohuis: ,,Ik voorspel u dat in de komende maanden velen zullen gaan claimen dat zij zich het meest of het best hebben ingezet voor het behoud van het ziekenhuis. Misschien zal de een de ander willen gaan overtroeven in de vraag wie het meest pro Bethesda is.’’’

Nieuw ‘operatieziekenhuis’

Tot slot deed de burgemeester het Treantbestuur nog een suggestie aan de hand voor een nieuw ‘operatieziekenhuis’ op een centrale locatie in Drenthe, binnen tien jaar. De zorggroep praat daarover met zorgverzekeraars. Loohuis: ,,Als er ooit zo’n ziekenhuisvoorziening voor dit gebied mocht komen, dan is de postcode naast Bethesda de meest geschikte.’’

Nieuws

menu