CDA, ChristenUnie en D66 Tynaarlo willen op pauzeknop drukken in Eelde. 'Bouwplannen locatie Doedens moeten eerst door cultuurhistorische toets'

De centrumplannen voor Eelde moeten eerst cultuurhistorisch getoetst en daarna eventueel aangepast. Dat vinden het CDA, de ChristenUnie en D66 in Tynaarlo.

De locatie Doedens in Eelde.

De locatie Doedens in Eelde.

,,Die toets hoeft helemaal niet lang te duren’’, zegt Henk Middendorp (CDA). ,,Maar wat ons betreft drukken we wel even op de pauzeknop in dit proces en leggen we de plannen die er nu zijn eerst voor aan de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE).’’

De RCE is onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Een van de taken die de RCE uitvoert is het adviseren van lokale overheden bij het ontwikkelen van beleid op het gebied van gebouwd erfgoed en archeologie. De drie fracties willen de plannen pas in procedure hebben wanneer ze positief getoetst zijn aan onder meer de Erfgoedwet en in het bijzonder aan de regels en eisen ten aanzien van de omgeving van monumenten.

De huidige plannen: 34 appartementen en een parkeerkelder

De ontwikkeling van het centrum van Eelde is al jarenlang onderwerp van discussie. De plek waar voorheen garage Koops zat en de platenzaak van Henk Doedens, nu een verpauperd pand, moet worden aangepakt. De gemeente presenteerde vorig jaar samen met de nieuwe ontwikkelaar BPD het nieuwste plan: 34 appartementen en een parkeerkelder. Daarmee gaat de gemeente voorbij aan de wensen van veel inwoners en ondernemers in het dorp, bleek eerder.

,,We vrezen dat de houding bij het college na al die jaren discussie nu is dat dit het maar moet gaan worden. Maar wat ons betreft zijn deze plannen te massaal zijn voor de dorpskern van Eelde’’, zegt Middendorp.

‘Plannen houden geen rekening met rijksmonumenten’

Burgemeester en wethouders willen de plannen in procedure brengen en vragen de raad om toestemming. Die bespreekt dinsdagavond en neemt over veertien dagen een besluit. Dinsdagavond kondigen de drie fracties hun amendement aan om een extra toets te doen. Voor een meerderheid van stemmen hebben ze nog wel steun van andere fracties nodig.

,,Met het amendement willen we bereiken dat recht wordt gedaan aan de cultuurhistorische waarde van dit gebied. In onze ogen is het pand met appartementen vele malen te groot ten opzichte van deze omgeving. Dergelijke volumes mag je verwachten in een stedelijke omgeving, niet in een esdorp zoals Eelde’’, zegt Middendorp.

,,Gemeenten zijn verplicht om aantasting van de omgeving van rijksmonumenten en beschermde monumenten te voorkomen. Bepalend voor de ontwikkeling van het centrum van Eelde is de aanwezigheid van twee rijksmonumenten: de Dorpskerk en Het Nijsinghuis. Daartussen ligt nog een zorgvuldig vormgegeven architectonisch juweel: museum de Buitenplaats. Daar houden de plannen geen rekening mee.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu