CDA Westerveld wil brede aanpak van het giftige Jacobskruiskruid. Waterschappen, boeren en natuurbeheerders moeten samenwerken in heel Drenthe

Niet alleen Drentse gemeenten en de provincie moeten het giftige Jacobskruiskruid aanpakken, ook natuurbeheerders, waterschappen, Rijkswaterstaat en boeren hebben daarin een taak.

Jacobskruiskruid is een ernstige bedreiging voor dieren, zoals paarden.

Jacobskruiskruid is een ernstige bedreiging voor dieren, zoals paarden. Foto: Persbureau Melissen

Het CDA in Westerveld roept burgemeester en wethouders op de kwestie rond het Jacobskruiskruid Drenthe-breed op de agenda te zetten. Met een gerichte aanpak, die overal in de provincie wordt toegepast, moet het volgens de partij mogelijk zijn de snelle opmars van de plant met de gele bloempjes beheersbaar te houden.

De partij zegt zich bewust te zijn van het (ecologische) dilemma. Komt het kruiskruid in hooi of kuilvoer terecht, kunnen dieren er ernstig ziek van worden en er zelfs dood aan gaan. Aan de andere kant zijn de bloemen van belang voor insecten en zodoende onderdeel van de voedselketen.

‘De beste manier is de plant met wortel en al uit de grond te trekken’

CDA-raadslid Adri van der Weyde wil de plant dan ook niet uitroeien, maar de explosieve groei van het kruid beheersen. “De beste manier is de plant met wortel en al uit de grond te trekken. Dat is niet alleen tijdrovend, maar ook gevaarlijk. Draag je geen of geen goede handschoenen, krijg je behoorlijke blaren op je handen. Een goed maaibeleid van bermen, slootkanten en andere terreinen kan helpen om de vergiftigingen te voorkomen’’, zegt hij.

Hij is van mening dat de opmars zonder gifspuit kan worden gestuit. ,,We moeten de planten op tijd maaien. Nadat ze zijn uitgebloeid en voordat ze in het zaad komen. Op die manier gaan we de verspreiding tegen. Ook is het mogelijk in bepaalde gebieden schapen en geiten in te zetten, die geen of nauwelijks last hebben van de planten.’’

Dan moeten er volgens Van der Weyde provinciebreed afspraken worden gemaakt. ,,Wij vragen het college van Westerveld om samen met de provincie en de Drentse gemeenten samenwerking te zoeken met onder meer Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, het Drents Landschap, Landschapsbeheer Drenthe, Rijkswaterstaat, de waterschappen en niet op de laatste plaats LTO Noord om te komen tot goede gedragsregels. Hiermee wordt het mogelijk om zowel de belangrijke ecologische waarde van het kruiskruid te beschermen als ook de enorme gezondheidsproblemen voor dieren te voorkomen.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu