Camera’s in Gouverneurstuin Assen tegen drugsdealers en wildpoepers

In de Gouverneurstuin in Assen komen zes maanden lang bewakingscamera’s te hangen. Die moeten overlast in de stadstuin voorkomen.

Ook wil de gemeente Assen, in navolging van Rotterdam, de stadsmarinier inzetten om hinder in het centrum van de stad, en de Gouverneurstuin in het bijzonder, te voorkomen.

De stadsmarinier is een superambtenaar die is aangesteld om hardnekkige problemen op het gebied van veiligheid op te lossen. Hij spreekt overlastveroorzakers direct op straat aan en overlegt met omwonenden, gebruikers van de stadstuin en zorginstellingen.

Politietoezicht heeft niet goed genoeg geholpen

Burgemeester Marco Out zegt dat cameratoezicht nodig is omdat politietoezicht alleen niet genoeg heeft geholpen. ,,De eerste drie maanden van dit jaar zijn vijftig meldingen van overlast in de Gouverneurstuim binnen gekomen. Er moet nu iets gebeuren.”

In en rondom de Gouverneurstuin in hartje Assen doen zich al jarenlang problemen voor. Er is overlast door drugsdealers en prostituees. Ook verwarde personen verblijven er dagelijks.

Verder wordt er geurineerd en gepoept in het stadsparkje. Bezoekers en omwonenden voelen zich er niet veilig.

Cultuur tegen overlast

Ook meer evenementen in de zomer, onder het mom van cultuur tegen overlast, leidden vorig jaar niet tot afname van de klachten. Sterker nog, die namen eerder toe dan af. Medewerkers zijn zelfs bedreigd.

Voor de organisatoren, het Asser Cultureel Hart, was de maat vol. Ze wierpen de vraag op of de Gouverneurstuin een stadstuin of drugstuin moet worden.

Ook medewerkers van de stichting Phusis, die met mensen met een licht verstandelijke beperking het theehuis in de tuin uitbaat, liet weten de veiligheid van haar mensen niet meer te kunnen garanderen.

Crisisoverleg

Het probleem leidde eind vorig jaar tot crisisoverleg tussen politie, gemeente en Openbaar Ministerie.

Politiechef Anko Lange zei toen dat de politie het niet alleen kan. Hij pleitte er voor ook zorginstellingen voor drugsgebruikers en verwarde personen bij de aanpak te betrekken.

Dat is volgens burgemeester Out gebeurd en krijgt een vervolg.

Nieuws

Meest gelezen

menu