Commissaris van de koning Jetta Klijnsma naarstig op zoek naar woonruimte in Drenthe voor vluchtelingen: 'Al mijn burgemeesters staan in de hulpstand'

Commissaris van de koning Jetta Klijnsma gaat zo snel mogelijk met de Drentse burgemeesters om tafel om te bekijken hoeveel woonruimte Drenthe beschikbaar heeft voor vluchtelingen.

Jetta Kleinsma op archiefbeeld.

Jetta Kleinsma op archiefbeeld. Foto: Sake Elzinga

Tijdens het gesprek, dat waarschijnlijk al komende week plaats vindt, moet blijken in welke mate de Drentse gemeenten gehoor kunnen geven aan de oproep van de regering om woningen beschikbaar te stellen voor zogeheten statushouders. ,,Dan gaan we het net ophalen’’, zegt Klijnsma, die namens de provincies deel uitmaakt van de Landelijke Regietafel voor Migratie.

‘Drastische maatregelen’ uit Den Haag voorkomen

Door de toestroom van Afghanen, die op de vlucht zijn geslagen na de snelle machtsovername door de Taliban, raken de asielzoekerscentra vol, omdat statushouders - mensen van wie al vaststaat dat ze in Nederland mogen blijven - niet kunnen doorstromen naar reguliere woonruimte in dorpen en steden. Daar moet nu verandering in komen om zodoende ‘drastische maatregelen’ vanuit Den Haag te voorkomen.

Klijnsma weet dat het bepaald geen makkelijke opgave is. De huizenmarkt is overspannen en heel veel mensen zijn op zoek naar een woning. ,,Maar dat mag nooit een reden zijn om mensen in nood niet te helpen.’’ Ze heeft goede hoop: ,,Al mijn burgemeesters staan in de hulpstand.’’

‘Daar had ik ook wel met mijn gezin willen wonen’

Wanneer woningen worden toegewezen aan zogeheten statushouders, dan leidt dat geheid tot spanningen, weet ook Klijnsma. ,,Maar dat is altijd zo. Starters, studenten, jonge gezinnen, allerlei mensen zijn naarstig op zoek naar woonruimte. En als dan ergens een pand wordt omgebouwd voor studenten, dan zeggen mensen: daar had ik ook wel met mijn gezin willen wonen.’’

Het toont volgens de Drentse CdK eens te meer aan wat er moet gebeuren: ,,Bouwen, bouwen, bouwen. Heel veel en heel snel.’’ Wat dat betreft heeft zij haar hoop gevestigd op flexibel bouwen. Door gebruik te maken van verplaatsbare units kunnen allerlei huizen, van groot tot klein, worden gebouwd. En later, wanneer de situatie daar om vraagt, ook worden aangepast.

Om de eerste nood te lenigen, zoekt Klijnsma het vooral in het ‘anders’ gebruiken van bestaande woonruimte. ,,Neem studentenhuisvesting. Na verloop van tijd zie je altijd dat mensen afhaken en vertrekken. Om de doorstroming in de asielzoekerscentra te bevorderen, kun je die woonruimte al dan niet tijdelijk inzetten voor vluchtelingen.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu