Commissaris van de koning Jetta Klijnsma naarstig op zoek naar woonruimte in Drenthe voor vluchtelingen: 'Al mijn burgemeesters staan in de hulpstand'

Commissaris van de koning Jetta Klijnsma gaat zo snel mogelijk met de Drentse burgemeesters om tafel om te bekijken hoeveel woonruimte Drenthe beschikbaar heeft voor vluchtelingen.

Jetta Kleinsma op archiefbeeld.

Jetta Kleinsma op archiefbeeld. Foto: Sake Elzinga

Tijdens het gesprek, dat waarschijnlijk al komende week plaats vindt, moet blijken in welke mate de Drentse gemeenten gehoor kunnen geven aan de oproep van de regering om woningen beschikbaar te stellen voor zogeheten statushouders. ,,Dan gaan we het net ophalen’’, zegt Klijnsma, die namens de provincies deel uitmaakt van de Landelijke Regietafel voor Migratie.

‘Drastische maatregelen’ uit Den Haag voorkomen