CdK Tichelaar erkent toch: ik opperde schoonzus in te schakelen

ANP

De Drentse commissaris van de koning Jacques Tichelaar (PvdA) erkent toch dat hij zelf zijn schoonzus aandroeg voor de herinrichting van Huize Tetrode, een gebouw dat eigendom is van de provincie. Dat schrijft hij in een brief aan Provinciale Staten die in bezit is van de Volkskrant en Dagblad van het Noorden.

Op een vraag van beide kranten antwoordde Tichelaar vrijdag nog: ik heb mijn schoonzus niet voorgedragen en ook niet gevraagd te adviseren over de herinrichting van Huize Tetrode.’ Zaterdag, toen zijn bemoeienissen met de ontwerpopdracht aan zijn schoonzus werden onthuld, noemde Tichelaar de publicatie ‘een opvatting’. Volgens hem lagen de feiten anders en had hij zijn schoonzus niet naar voren geschoven.

In de brief aan de Staten beschrijft Tichelaar dat de herinrichting van Tetrode in 2015 niet op gang kwam. Hij schrijft in de brief: ‘Hierop heeft de commissaris gevraagd met snelheid alsnog een ontwerp te realiseren en een aantal firma's genoemd, te weten Klinkenberg-SO en Roodbergen | Dolfsma.’

Ambtenaar ging er mee aan de slag

De verantwoordelijk ambtenaar ging vervolgens met beide firma’s aan de slag. Klinkenberg-SO is de bedrijfsnaam van Karin Klinkenberg, Tichelaars schoonzus. Zij factureerde in totaal 3105 euro aan de provincie. Roodbergen Dolfsma leverde uiteindelijk voor ruim 20 duizend euro verlichtingselementen voor Tetrode.

In de brief staat verder: ‘De commissaris heeft geen moment sturend willen optreden in de opdrachtverlening van de ambtelijke organisatie aan welk bedrijf dan ook. Het optreden van de CdK is ook niet als sturend ervaren door de ambtelijke organisatie. (...) Het college, en in het bijzonder de commissaris van de Koning, betreurt de ontstane commotie zeer.’

De integriteitscode van de provincie schrijft voor dat een bestuurder zelfs de schijn van belangenverstrengeling moet vermijden.

Volgens Tichelaar heeft hij die code niet overtreden. Wel schrijft hij dat dat hij zijn schoonzus voor een zakelijke opdracht heeft voorgedragen aan een ambtenaar, zonder de familieband te vermelden.

Toen familieband duidelijk werd, is opdracht niet verder uitgebreid

Toen die duidelijk werd ‘is overlegd tussen de commissaris en de ambtelijke organisatie’, staat in de brief. ‘De opdracht werd vanwege de geconstateerde familieband niet verder uitgebreid, maar afgerond.’

Klinkenberg bemiddelde nog wel bij de levering van meubels voor de door haar opnieuw ontworpen Landschapszaal van Tetrode. In februari 2016 factureerde ze bovendien nog 945 euro voor werkzaamheden ten behoeve van de hal van het pand.

Woensdag komen Provinciale Staten in Drenthe bijeen voor een spoeddebat over de kwestie.

Tichelaar benaderde maandag meerdere oppositiepartijen met de vraag of ze nog vertrouwen in hem hebben.

Op verzoek van de PVV en de SP blijft het debat niet beperkt tot de kwestie Tetrode, maar kunnen ook vragen worden gesteld over andere dossiers waarover Dagblad van het Noorden en de Volkskrant zaterdag publiceerden.

Zo kwam Tichelaar in 2013 ook al in opspraak toen bleek dat hij zich had gemengd in een conflict tussen zijn zwager (de echtgenoot van Klinkenberg) en de gemeente Coevorden. Daarop beloofde hij Provinciale Staten nooit meer voor een familielid te bemiddelen. Zaterdag werd onthuld dat Tichelaar zich destijds nadrukkelijker met de zaak heeft bemoeid dan hij eerder toegaf.

Nieuws

Meest gelezen

menu