Censureren Drentse bibliotheken boeken met Zwarte Piet?

Een boekje met een ouderwetse afbeelding van Zwarte Piet in een Amsterdamse bibliotheek. Foto: ANP/Ramon van Flymen

Halen ook Drentse bibliotheken boeken met Zwarte Piet uit de collecties? Forum voor Democratie vreest dat de bibliotheken ‘doorslaan in politieke correctheid’ stelt hierover vragen aan het College van Gedeputeerde Staten.

Statenleden Jan Willem Drukker en Thomas Blinde van Forum wijzen op uitlatingen de landelijke koepeldirecteur Anton Kok van de bibliotheken. Hij stelde dat Zwarte Piet niet meer van deze tijd is en ‘in strijd met de goede zeden’. Dit vinden Blinde en Drukker een nogal subjectieve constatering en ze willen weten hoe de provincie hier tegen aan kijkt.