Censureren Drentse bibliotheken boeken met Zwarte Piet?

Een boekje met een ouderwetse afbeelding van Zwarte Piet in een Amsterdamse bibliotheek. Foto: ANP/Ramon van Flymen

Halen ook Drentse bibliotheken boeken met Zwarte Piet uit de collecties? Forum voor Democratie vreest dat de bibliotheken ‘doorslaan in politieke correctheid’ stelt hierover vragen aan het College van Gedeputeerde Staten.

Statenleden Jan Willem Drukker en Thomas Blinde van Forum wijzen op uitlatingen de landelijke koepeldirecteur Anton Kok van de bibliotheken. Hij stelde dat Zwarte Piet niet meer van deze tijd is en ‘in strijd met de goede zeden’. Dit vinden Blinde en Drukker een nogal subjectieve constatering en ze willen weten hoe de provincie hier tegen aan kijkt.

„Meent U, met ons, dat het feit dat de koepeldirecteur van de VOB op persoonlijke titel bepaalt wat wel en niet in strijd is met de goede zeden en de landelijke collectie op basis daarvan censureert”, vragen Drukker en Blinde aan Gedeputeerde Staten. Als dit zo is, dan zou dit volgens hen in strijd zijn met de wet. De provincie is een belangrijke subsidiegever voor de bibliotheken.

Staatssecretaris Raymond Knops (CDA) van Binnenlandse Zaken liet zich afgelopen week al kritisch uit over het besluit van de bibliotheken.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu