Ambitieus Coevorden schrapt ton in aanpak stadshart (maar plannen gaan gewoon door)

Net als veel andere gemeenten stevende ook Coevorden af op oplopende tekorten. Het tij kon gekeerd worden, blijkt uit de begroting over 2021, maar daarvoor moet er wel bezuinigd worden. Zoals een ton op het centrumplan.

Op de Weeshuisweide komt een berceau, een soort van loofgang of pergola. Er zijn drie ontwerpen. Coevordenaren kunnen kiezen welke berceau het wordt.

Op de Weeshuisweide komt een berceau, een soort van loofgang of pergola. Er zijn drie ontwerpen. Coevordenaren kunnen kiezen welke berceau het wordt. Foto DvhN

Dat laatste is opmerkelijk, want Coevorden pompt al jaren veel geld in het stadshart. Het winkelhart wordt compacter gemaakt, historische elementen keren terug of worden beter uitgelicht en water krijgt een belangrijkere rol. Coevorden wil zichzelf transformeren van winkel- tot bezoekersstad.

Kasteeldames

Er komt een kasteelpark, compleet met een zogenoemde berceau op de Weeshuisweide. Dat is een soort van loofgang of pergola waaronder de kasteeldames vroeger konden wandelen, zonder in de zon te hoeven lopen. Een witte huid was immers een teken van rijkdom; wie een tintje had zwoegde wellicht dag in dag uit in de buitenlucht om zijn brood te verdienen. Op dit moment kunnen Coevordenaren stemmen op hoe de berceau eruit moet komen te zien.

Jaren geleden al werden in het stadshart grote loodsen en gebouwen gesloopt rondom de gasfabriek, de Bentheimerstraat en de Oostersingel (het Bogas-gebied). Er kwamen woningen voor terug, maar grote delen bleven ook jarenlang kaal vanwege de crisis destijds op de woningmarkt.

Geld bespaard

Daarvan is nu geen sprake meer. Kavels zijn bouwrijp gemaakt, terwijl daarvoor nog geld op de plank lag. De kosten lagen de afgelopen jaren lager dan het budget, vandaar dat Coevorden pijnloos in 2021 een ton kan schrappen op dit deel voor de aanpak van het stadshart. Dat geld is immers bespaard in het Bogasgebied.

Plannen als de aanleg van nieuwe parkeerplaatsen, meer water is het stadshart en de herinrichting van de Weeshuisweide (met dus die berceau) kunnen volgend jaar daarom gewoon doorgaan.

Coevorden kort ook op straatverlichting en gladheidsbestrijding

Die ton uit de aanpak van het stadshart is niet de enige korting die Coevorden doorvoert om financieel gezond te blijven. Op de bedrijfsvoering (het inhuren van personeel van buitenaf) bezuinigt de gemeente 185.000 euro.

Ging het bij het stadshart nog op een eenmalige streep door het budget, voor de bedrijfsvoering is de korting structureel, dus ook na 2021. Dat laatste geldt ook voor straatverlichting (jaarlijks 25.000 euro minder), gladheidsbestrijding (eveneens ieder jaar 25.000 euro minder) en het verharden van zandwegen (jaarlijks 100.000 euro minder).

Geld voor fietspaden en schoolzwemmen

Door aan de ene kant te bezuinigingen kan er geld vrijgemaakt worden voor nieuwe plannen. Het schoolzwemmen keert terug (maar in veel beperktere mate dan in Emmen, Coevorden spreekt van de ‘natte gymles’) en fietspaden worden opgeknapt (asfalt wijkt voor beton).

Het ozb-tarief, dat in sommige armlastige gemeenten zowat is geëxplodeerd (in Hoogeveen een stijging van 30 procent), blijft in Coevorden gelijk voor mensen met een eigen huis. Bedrijven gaan volgend jaar iets meer betalen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu