Rampjaar 1672: nieuw boek belicht vooral Coevorden en Groningen in de strijd tegen Bommen Berend. 'Coevorden gaf de stad niet zomaar uit handen, zoals wel wordt beweerd'

Al vlak na 1672 verschenen er boeken over dit rampjaar. In de huidige terugblikken komen Coevorden en Groningen er doorgaans maar bekaaid af. Kunsthistoricus Ineke den Hollander richt zich in Een Schricklijck Jaer daarom vooral op Noord-Nederland.

De bestorming van Coevorden met de gevechten rond bastion Gelderland, geschilderd door Pieter Wouwerman

De bestorming van Coevorden met de gevechten rond bastion Gelderland, geschilderd door Pieter Wouwerman Rijksmuseum, Amsterdam

Bommen Berend? De strijd die Coevorden en Groningen 350 jaar geleden voerden tegen deze oorlogszuchtige bisschop van Münster mag dan in Noord-Nederland genoegzaam bekend zijn, in boeken over het rampjaar 1672 is het noordelijke aandeel in het strijdtoneel vaak bijna een voetnoot.

Nieuws

Meest gelezen

menu