Coevorden zoekt een cultuurcoach en verdeelt kwart miljoen euro aan coronasteun

De Weeshuisweide in Coevorden. Foto: DvhN

Coevorden heeft 250.000 euro aan noodsteun van het Rijk ontvangen om de culturele sector weer op te starten. Ook is de gemeente op zoek naar een cultuurcoach.

Die gaat samen met de culturele organisaties aan de slag om een stimulans te geven aan kunst en cultuur in de gemeente Coevorden, door samenwerkingen tot stand te brengen tussen organisaties van kunst en cultuur, onderwijs, zorg, welzijn en sport, maar die ook samen met muziekverenigingen en scholen aan de slag gaat met muziekonderwijs. Organisaties zeggen die samenwerking nu te missen.

Het gaat om een proef die wordt tot en met 2022 wordt uitgevoerd: de periode waarin de gemeente Coevorden Culturele Gemeente van Drenthe is. Daarna kijkt de gemeente of de coach een vaste aanstelling krijgt.

Coronasteun voor kunst en cultuur

Daarnaast kunnen kleine organisaties in de cultuursector - zoals zangkoren, toneelverenigingen of historische verenigingen - kunnen een waarderingssubsidie van 300 euro aanvragen. Voor grotere culturele instellingen zijn gesprekken gevoerd. Aan de hand van die gesprekken is een inschatting gemaakt van kosten die ze moeten maken op weer op te starten. Ook beeldend kunstenaars kunnen aanspraken maken op een bijdrage.

In totaal is er ruim 250.000 beschikbaar voor noodsteun aan culturele instellingen en organisatie in de gemeente Coevorden en het benoemen van een cultuurcoach.

Huizing zegt dat hij in de afgelopen tijd veel culturele instellingen en organisaties heeft gesproken. ,,We hebben gekeken wat er mogelijk en nodig is om de culturele sector weer op gang te helpen. Met het geld dat beschikbaar is, willen we de organisaties een steun in de rug geven zodat ze de activiteiten weer op kunnen pakken. Het geld komt uit een groot pakket aan steunmaatregelen die de gemeente in het leven heeft geroepen.”

Nieuws

Meest gelezen

menu