College Tynaarlo: geen extra onderzoek nodig naar plan voor appartementen in centrum Eelde

De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed adviseert nader onderzoek te doen naar het centrumplan Eelde op cultuurhistorische waarden. Burgemeester en wethouders van Tynaarlo willen daar niet aan.

Het plan voor 34 appartementen in het centrum van Eelde.

Het plan voor 34 appartementen in het centrum van Eelde.

Volgens het college van Tynaarlo valt het plan voor 34 appartementen aan de Hoofdweg in Eelde buiten het beschermd dorpsgezicht, waartoe onder meer de oude hervormde kerk, de kosterij en het voormalige schultehuis Nijsinghhuis behoren.

,,Wij hebben een afweging van alle belangen gemaakt en het aspect cultuurhistorie uiteraard meegewogen. Ook is aangegeven hoe met de cultuurhistorische waarden is omgegaan”, schrijft het college aan de gemeenteraad. Het bestemmingsplan voor de centrumplan Eelde voldoen volgens b en w daarmee aan de wettelijke eisen.

Van de agenda gehaald

De gemeenteraad besloot vorige maand het plan voor appartementen in hartje Eelde van de agenda te halen. De raad wilde het bestemmingsplan eerst laten toetsen door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Dat is inmiddels gebeurd.

De Rijksdienst geeft aan dat zij niet de instantie is om bestemmingsplannen juridisch te toetsen op cultuurhistorie aspecten. Dat is een taak van de provincie. Volgens burgemeester en wethouders is het plan eerder aangeboden aan de provincie, maar heeft die er niet op gereageerd. Het college gaat er daarom vanuit dat het verder kan met het plan.

Onderbouwing centrumplan verbeteren

De Rijksdienst geeft wel het advies mee om de onderbouwing van het centrumplan te verbeteren en te verkennen te bekijken hoe het plan aansluit op de kwaliteit en identiteit van het Eelder dorpscentrum. De dienst verwijst naar de rijksmonumenten op Dennenoord en het Noorder Sanatorium in Zuidlaren, die deel ook uitmaken van een beschermd dorpsgezicht.

B en w vinden zo’n nader onderzoek niet nodig, omdat de monumentale kerkgebouwen en het Nijsinghhuis weliswaar tegenover het nieuwe appartementencomplex liggen, maar geen deel uitmaken van het plangebied.

Het centrumplan Eelde komt binnenkort weer op de agenda van de gemeenteraad.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu