College geeft Ratering geen duimbreed toe

College geeft Ratering geen duimbreed toe

Als het aan het college van Borger-Odoorn ligt, moet Gienus Ratering zijn bijgebouw in Buinerveen fiks verkleinen. Van de 118 vierkante meter nu naar straks 100 vierkante meter. De nok van het dak moet een meter omlaag.

Als het aan het college van Borger-Odoorn ligt, moet Gienus Ratering zijn bijgebouw in Buinerveen fiks verkleinen. Van de 118 vierkante meter nu naar straks 100 vierkante meter. De nok van het dak moet een meter omlaag.

Advocaat Sluyter diende namens Ratering een verzoek in tot partiële herziening van het bestemmingsplan. Daarmee zou een eind komen aan een conflict tussen gemeente en Ratering dat al sinds 2007 voort sluimert. Het college voelt daar echter niks voor. De gemeente heeft in 2008 al gesteld dat de situatie rond het pand aan de Zuiderstraat 14 niet te legaliseren is en blijft daarbij.

In 2006 brandde de schuur van Ratering Isolatie af. Ratering kreeg vergunning voor herbouw van een pand van maximaal 100 vierkante meter, maar dat werden er 118. Hij bouwde deels op gemeentegrond en te hoog. Volgens het college is sprake van een opzettelijke overtreding van de bouw- en gebruiksregels. Aanpassing van het plan zou bovendien precedentwerking uitlokken.

Gienus Ratering deed zelf in de oriënterende raad een vurig pleidooi om het bestemmingsplan open te breken. Hij wees er op dat hij uit de buurt nooit een wanklank had opgevangen en zijn goede wil had getoond door het zwaartepunt van zijn bedrijf te verplaatsen naar een pand aan het Jaagpad, dat hij huurt. Bovendien, zo stelde hij, zou de provincie aangegeven hebben dat de situatie gelegaliseerd kan worden. ,,Dat heeft een medewerker van de provincie dinsdag nog tegen mijn advocaat bevestigd.''

Alleen de VVD en ChristenUnie verklaarden zich voorstander van legalisering. De overige fracties zijn tegen. Mocht Ratering aan het kortste eind trekken dan laat hij het er niet bij zitten. ,,Dan stap ik naar de Raad van State.''

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu