Compensatie voor Drentse dorpsbibliotheek

Kleine gemeenten in Drenthe krijgen compensatie voor de herverdeling van gelden voor bibliotheken, zo besloot de provincie woensdagmiddag.

De provincie heeft het geld voor de bibliotheken afgelopen jaar op een nieuwe manier verdeeld. De grote gemeenten Assen, Emmen en Hoogeveen kregen meer geld, de negen andere Drentse gemeenten minder. Daardoor kwamen veel leeszalen op het platteland in de problemen.

In een unaniem gesteunde motie tijdens de behandeling van de voorjaarsnota woensdagmiddag riepen Provinciale Staten gedeputeerde Cees Bijl op met een voorstel te komen de bezuinigingen te compenseren. Dat gaat 360.000 euro kosten en dat moet Bijl de komende jaren elders uit de provinciale begroting halen.

Provinciale Staten hoopt met de extra bijdrage dat de bibliotheken in de negen gemeenten voor iedereen goed toegankelijk blijven. Simon Uppelschoten van de PVV waarschuwde dat de provincie niet de gaten moet opvullen die gemeenten laten vallen. ,,Dat gaat niet gebeuren”, antwoordde gedeputeerde Cees Bijl. Om de toekomst van de bibliotheken op het platteland te garanderen moet er een visie komen op leeszalen in dunbevolkte gebieden.

De Staten namen ook een motie aan voor het instellen van een binnenstadsfonds om verpaupering in de stadscentra van Assen, Emmen, Hoogeveen en Meppel tegen te gaan. Hoeveel geld de provincie in dit fonds stopt, is nog niet duidelijk. ,,Daar wil ik niet op vooruit lopen. Ik ga eerst met de gemeenten om tafel om een toekomstvisie op te stellen” aldus gedeputeerde Henk Brink.

De vier gemeenten hebben in een brief aan de provincie geschreven dat ze geconfronteerd worden met leegstand in de binnenstad en dat het aantal winkels te groot is. De stadsbesturen zijn alle vier druk bezig toekomstplannen voor de centra op te stellen. Om die plannen uit te voeren willen zij per gemeente een binnenstadsfonds instellen. Met het geld willen gemeenten onder meer lege winkelpanden buiten het stadscentrum een nieuwe bestemming geven.

Nieuws

Meest gelezen

menu