Concreet actieplan voor compensatie verlies NAM-banen

De gemeenten Assen en Emmen en de provincie Drenthe komen met een concreet actieplan bij minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat om het verlies aan werkgelegenheid bij de NAM te compenseren.

Impact voor Assen is groot

Bij de NAM werken nu nog 1400 mensen, van wie 800 op het hoofdkantoor in Assen. Nu de gaswinning snel wordt teruggeschroefd, verdwijnen er banen en de impact daarvan is in met name in Assen groot.

,,De urgentie is hoog om compensatie te krijgen’’, zei wethouder Roald Leemrijse donderdagmiddag in de Asser gemeenteraad. ,,Er zijn al wat initiatieven, maar er is meer nodig.’’ De VVD-wethouder wil dat Drenthe een rol gaat spelen bij nieuwe waterstofprojecten, maar ook wordt gekeken naar nieuwe opleidingen.

Ook aandacht voor toerisme en recreatie

De ontwikkeling van de vrijtijdseconomie en recreatie, zoals bijvoorbeeld bij Assen-Zuid in de TRZ (toeristische recreatieve zone), maakt onderdeel uit van de plannen. ,,Daar willen we echt op inzetten.’’ Leemrijse zei dat de gemeente nog steeds in gesprek is over de bouw van IceWorld en TT World. Wethouder Harmke Vlieg (ChristenUnie) zei dat de gemeente er naar streeft om een goede en veilige fietsroute per wijk richting centrum aan te leggen. Daarbij wordt ook gekeken naar het verbeteren van de doorstroming bij verkeerslichten. ,,Daar zijn slimme technieken voor.’’ GroenLinks pleitte voor groen licht voor fietsers bij alle installatie.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu