Containerwoningen voor dak- en thuislozen aan Havenkade in Assen: 'Ik vrees dat woningbouw opnieuw op de lange baan wordt geschoven'

Er komen vijf tijdelijke containerwoningen voor dak- en thuislozen aan de Havenkade in Assen. Ondernemers vrezen voor verloedering en gevolgen voor de bouwplannen in het gebied.

De plek waar vijf containerwoningen komen, is inmiddels gereedgemaakt.

De plek waar vijf containerwoningen komen, is inmiddels gereedgemaakt. Foto: DVHN

De vijf containerwoningen komen aan de Storkweg, vlak achter de nachtopvang van het Leger des Heils. Het zijn woonruimtes voor mensen die door problemen niet in een gewone wijk kunnen wonen en in een prikkelarme omgeving met veel steun werken aan hun herstel en stabilisatie. Doel is dat zij weer grip op hun leven krijgen, zelfstandig kunnen wonen en zich weer kunnen handhaven in de maatschappij.

Nieuws

menu