Controle gebruik Roundup op gele percelen gaat door. Het moet de waterkwaliteit beschermen

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta controleert gele percelen

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta zet de controle op gele percelen voort. Deze percelen worden bespoten met Roundup. Tot en met mei voert het waterschap de controles gericht uit om de waterkwaliteit te beschermen.

Op het teeltvrije sloottalud mag niet gemest en gespoten worden. Dit zorgt ervoor dat er minder spuitvloeistof en afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen in het water van de sloten terecht komt. Het waterschap voert de controles op het sloottalud uit om de waterkwaliteit in sloten te beschermen.

Roundup

Het giftige middel Roundup wordt vaak gebruikt in de landbouw voor het doodspuiten van grasland om daarna een nieuw gewas te kunnen telen. Het waterschap wil juist voorkomen dat het giftige middel in het water terechtkomt.

Nieuws

Meest gelezen

menu