Cornonacrisis: Drentse dorpshuizen luiden noodklok

Ons Dorpshuis in Stuifzand is, net als andere dorpshuizen, dicht vanwege de coronamaatregelen. Foto: André Weima

Om te voorkomen dat dorpshuizen, omdat ze geen beroep kunnen doen op de corona-steun, omvallen, hebben ze een gezamenlijke brandbrief naar de Drentse gemeenten gestuurd.

Nu alle activiteiten stilliggen door de coronacrisis en er geen inkomsten zijn, vrezen dorpshuizen voor hun bestaan. In de brandbrief, die is opgesteld door de BOKD (voor een vitaal en leefbaar Drents platteland) en verstuurd naar alle Drentse gemeenten en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), wordt aangedrongen op gemeentelijke maatregelen en tegemoetkomingen.

‘Voortbestaan in gevaar’

,,Onze zorg is dat het voortbestaan van vele centra in gevaar komt. Wegvallende opbrengsten van verhuur, grote activiteiten en consumpties maken dat de exploitatie onder grote druk komt te staan. Dit is ernstig omdat het voor dorps- en buurthuizen en gemeenschapscentra elk jaar weer een toer is om de exploitatie dekkend te krijgen en zij weinig tot geen financiële reserves hebben’’, zegt Paul van Schie, die bij de BOKD dorpshuizen in de portefeuille heeft.

In de brief doet Van Schie namens de buurt- en dorpshuizen een aantal suggesties om de getroffen gemeenschapscentra tegemoet te komen:

  • Opschorting van het innen van gemeentelijke belastingen (OZB, afvalstoffenheffing, rioolheffing)
  • Opschorting van het innen van terrasgelden voor buurt- en dorpshuizen met een terrasvergunning
  • Opschorting of kwijtschelden van het innen van huur voor buurt- en dorpshuizen voor gebruik van gemeentelijk vastgoed
  • Het verlenen van een voorschot op de verleende exploitatiesubsidies
  • Het treffen van compenserende maatregelen. Door de opgelegde sluiting van buurt- en dorpshuizen lijden buurt- en dorpshuizen schade doordat inkomsten uit verhuur en horeca wegvallen. Deze schade wordt op dit moment niet ondervangen door het huidige pakket aan maatregelen dat door het kabinet is ontwikkeld.
  • Versoepeling van de subsidieregeling om inwonersinitiatieven te ondersteunen
  • Het coulant omgaan met reeds verstrekte subsidies en daaraan gekoppelde verantwoordingsverplichtingen, zoals prestatieafspraken

Omdat de manier waarop gemeenten dorpshuizen financieel ondersteunen sterk verschilt, dringt Van Schie aan op maatwerk.

De Drentse dorpshuizen en de BOKD staan niet alleen. Zusterorganisaties elders in het land, zoals de Groninger Dorpen, hebben eenzelfde brief naar hun gemeenten en de VNG gestuurd.

Met enquête schade in kaart brengen

Met een enquête onder besturen van dorps- en buurthuizen brengt de BOKD de precieze schade van de coronacrisis in beeld. De eerste uitkomsten laten zien dat alle buurt- en dorpshuizen te kampen hebben met omzetderving. De tekorten lopen uiteen van 1500 tot 32.000 euro over een periode van 3 maanden. De genoemde bedragen komen overeen met 15 tot 60 procent van een normale jaaromzet. Uit de voorlopige respons op de enquête blijkt dat bijna de helft van de dorpshuizen niet in staat is de tekorten zelf op te hoesten.

Nieuws

Meest gelezen

menu