Corona besmette cliënten Vanboeijen en Cosis krijgen onderdak in leegstaande vakantieboerderij bij Schoonoord

De Kibbelhof bij Schoonoord Foto: Google Streetview

Vanboeijen en Cosis nemen de leegstaande vakantieboerderij De Kibbelhof bij Schoonoord in gebruik als locatie voor corona besmette cliënten met milde klachten die in hun eigen omgeving niet geïsoleerd kunnen worden.

Vanboeijen en Cosis hebben de afgelopen dagen toegewerkt naar het in gereedheid brengen van De Kibbelhof als corona-opvanglocatie. Die is specifiek ingericht voor vakanties voor mensen met een (lichamelijke) beperking.

De Kibbelhof staat door de coronacrisis de komende periode leeg en is daarmee bij uitstek geschikt als tijdelijke opvanglocatie. Alle voorzieningen zoals hoog/laagbedden, aangepaste badkamers en verzorgunits zijn aanwezig.

Maximale capaciteit is 30 plaatsen

Inmiddels is de opvang gereed om de eerste cliënten met milde klachten op te vangen. De maximale capaciteit van de groepsaccommodatie is 30 plaatsen. Voor zover mogelijk zullen alle binnen De Kibbelhof geplaatste cliënten worden begeleid en verzorgd door Cosis medewerkers.

Binnen Vanboeijen zijn ondertussen twee aparte verpleeglocaties gerealiseerd in Assen en Meppel voor cliënten die intensieve medische zorg nodig hebben die primair door medewerkers van Vanboeijen worden bemenst.

Aanpassingen in thuisisolatie nodig

Aan mensen met milde corona-klachten wordt gevraagd thuis in isolatie te gaan. Dat vraagt binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg, waar veelal in groepen wordt gewoond, in bepaalde woonsituaties om aanpassingen.

Het gaat om cliënten waarbij corona is vastgesteld, die milde klachten hebben en niet goed geïsoleerd begeleid kunnen worden op de eigen locatie. Bijvoorbeeld omdat de locatie de faciliteiten niet heeft of omdat het lastig is door onderhavige problematiek om de cliënt in isolatie te houden. In die situaties kan een bewoner tijdelijk in De Kibbelhof opgevangen worden.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
Coronavirus
menu