Coronasteun om plaatselijke bibliotheek en (jeugd)zorg in stand te houden

De bibliotheek in Almelo is weer open na een tijdelijke pauze vanwege het coronavirus. Wel zijn er de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen. Foto: Lars Smook

Het kabinet geeft gemeenten, provincies en waterschappen een steunpakket van ruim 566 miljoen euro voor het overeind houden van dienstverlening voor hun inwoners in coronatijd.

In dit pakket vergoedt het kabinet de kosten voor kinderopvang en lokale culturele voorzieningen, zoals bibliotheken en muziekscholen. Verder blijven zo de sociale werkbedrijven open en lopen de jeugdhulp en de maatschappelijke ondersteuning (zoals thuiszorg) door.

Gemeenten, provincies en waterschappen voelen de financiële gevolgen van de coronacrisis. Zo komt er bij gemeenten nauwelijks toeristen- en parkeerbelasting binnen, omdat door de coronamaatregelen in de periode tot 1 juni weinig of zelfs geen bezoekers en toeristen kwamen. Ook daar komt een tegemoetkoming voor.

Kwijtschelden van huur

Al eerder zijn gemeenten gecompenseerd voor onder andere het kwijtschelden van huur van sportverenigingen en van het niet innen van het abonnementstarief, een bedrag dat kwetsbare burgers maandelijks betalen voor hulp.

De komende tijd wordt gebruikt om een volledig beeld te krijgen van de financiële gevolgen op korte en lange termijn van de coronacrisis. Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) constateert dat de pandemie ‘een enorme impact’ heeft op alle Nederlanders. ,,Het zijn gemeenten, provincies en waterschappen die het dichtst bij mensen staan in deze onzekere tijd.”

Naast dit pakket vraagt het kabinet de streekvervoerders in het ov te blijven rijden. De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu is in gesprek met de provincies, de metropoolregio Rotterdam-Den Haag, de vervoerregio Amsterdam en de vervoerders over een vergoeding om de extra kosten hiervoor te compenseren.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
Coronavirus
menu