Coronasteun om plaatselijke bibliotheek en (jeugd)zorg in stand te houden

De bibliotheek in Almelo is weer open na een tijdelijke pauze vanwege het coronavirus. Wel zijn er de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen. Foto: Lars Smook

Het kabinet geeft gemeenten, provincies en waterschappen een steunpakket van ruim 566 miljoen euro voor het overeind houden van dienstverlening voor hun inwoners in coronatijd.

In dit pakket vergoedt het kabinet de kosten voor kinderopvang en lokale culturele voorzieningen, zoals bibliotheken en muziekscholen. Verder blijven zo de sociale werkbedrijven open en lopen de jeugdhulp en de maatschappelijke ondersteuning (zoals thuiszorg) door.