Crisis leidt tot felle strijd bij Vanboeijen

Crisis leidt tot felle strijd bij Vanboeijen

Zelfs voor insiders, maar zeker voor buitenstaanders, is nauwelijks nog te volgen hoe de interne chaos bij Vanboeijen heeft kunnen ontstaan. Al zeker een jaar is het hommeles in de top van de zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Vijf (interim) bestuurders en drie regiomanagers hebben het veld moeten ruimen. Bijna de voltallige raad van toezicht is recent onder grote druk opgestapt.

Zelfs voor insiders, maar zeker voor buitenstaanders, is nauwelijks nog te volgen hoe de interne chaos bij Vanboeijen heeft kunnen ontstaan. Al zeker een jaar is het hommeles in de top van de zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Vijf (interim) bestuurders en drie regiomanagers hebben het veld moeten ruimen. Bijna de voltallige raad van toezicht is recent onder grote druk opgestapt.

De strijd wordt feller. Er vallen harde woorden. Duidelijk is dat de medezeggenschapsraad (mr) voor eens en voor altijd af wil van wat zij ziet als een elitaire groep toezichthouders die elkaar mooie baantjes toeschuift. ,,De nieuwe leden van de raad van toezicht mogen geen enkele band hebben met toezichthouders uit het recente verleden”, zegt mr-voorzitter Arna Van der Wal. De medezeggenschapsraad vindt dat de rvt, met de nog maar pas aangetreden voorzitter Janny Vlietstra voorop, te veel heeft gehandeld in eigen belang in plaats van in het belang van Vanboeijen.

Volgens Van der Wal is daarom ook gevraagd om een onderzoek naar de aanstellingsprocedure van de nieuwe bestuurder, Annette Imhof, die 1 april aan de slag gaat. ,,Wij willen haar van elke smet vrijwaren.” Imhof was directeur-secretaris bij de provincie Drenthe in de periode dat Janny Vlietstra gedeputeerde was. ,,De aanstelling is gedaan door Vlietstra. Alleen dat is de reden voor ons verzoek om een onderzoek.”

Ook de regiomanagers eisen het vertrek van Janny Vlietstra en hebben het vertrouwen in haar opgezegd. De managers en medezeggenschapsraad (mr) willen dat maandag een onafhankelijk interim-voorzitter van de rvt wordt aangesteld. De managers zeggen hun functie neer te leggen als dat niet gebeurt.

Vlietstra liet zaterdag weten dat zij absoluut niet van plan is op te stappen. Zij krijgt veel verwijten. Vlietstra wordt beschuldigd van het onder druk zetten van de mr. In de korte tijd dat zij in de rvt zit, zou zij te veel op de stoel van de raad van bestuur zijn gaan zitten. ,,In herken mij niet in het geschetste beeld”, zegt de oud-PvdA-senator in een korte reactie. ,,In deze verklaring worden alle fatsoensnormen overschreden. Ik blijf voorzitter, want Vanboeijen heeft nu eenmaal een toezichthouder nodig.”

Mr-voorzitter Arna Van der Wal had verwacht dat Vlietstra op zou stappen. ,,Met dit scenario hadden we eerlijk gezegd geen rekening gehouden. We hebben onze verklaring over haar openbaar gemaakt. Naar onze overtuiging konden we niets anders. Het was een uiterst middel. Tot op het laatst is er door ons alles aan gedaan dit intern op te lossen. De bestuurlijke crisis duurt veel te lang. In het belang van Vanboeijen moeten we nu rigoureus ingrijpen.”

De centrale verwantenraad steunt Vlietstra nog wel. De familieraad van cliënten roept op tot een gesprek om tot een oplossing te komen. Maar de medewerkers bij Vanboeijen vinden dat er genoeg is gepraat.

Nieuws

Meest gelezen

menu