Nieuw cultuurpodium moet Stefanuskerk in Westerbork overeind houden. Vriendenstichting begint met Stefanus Sessies

Om ervoor te zorgen dat de beeldbepalende Stefanuskerk in Westerbork behouden kan blijven, begint de nieuwe stichting Vrienden van de Stefanuskerk er een cultuurpodium.

De Stefanuskerk is zondag het toneel van de eerste Stefanus Sessie.

De Stefanuskerk is zondag het toneel van de eerste Stefanus Sessie. Foto: Sake Elzinga/Vrienden van de Stefanuskerk Westerbork

Veel kerkgemeenten vergrijzen in rap tempo. Dat gebeurt ook bij de Stefanusgemeente in Westerbork. Minder leden betekent minder inkomsten en te weinig geld om het onderhoud van het 14de eeuwse rijksmonument te betalen. De nieuwe stichting Vrienden van de Stefanuskerk moet daar verandering in brengen. Onder de noemer Cultuurpodium Westerbork worden vanaf zondag culturele activiteiten gehouden in de protestante kerk.