D66 Hoogeveen en Midden-Drenthe tegen screening woningzoekenden

FOTO ARCHIEF DVHN

De gemeenten Hoogeveen en Midden-Drenthe staan op een lijst van achttien gemeenten in ons land, waar woningzoekenden van tevoren onrechtmatig worden gescreend door de politie. De screening wordt verricht om te beoordelen of deze woningzoekenden een huurwoning toegewezen kan worden.

De gemeenten Hoogeveen en Midden-Drenthe staan op een lijst van achttien gemeenten in ons land, waar woningzoekenden van tevoren onrechtmatig worden gescreend door de politie. De screening wordt verricht om te beoordelen of deze woningzoekenden een huurwoning toegewezen kan worden.

Dar schrijft minister Stef Blok (VVD) in een brief aan de Tweede Kamer. Hij meldt in deze brief dat hij deze nu nog onrechtmatige actie via een wetsvoorstel tot beleid wil verheffen.

D66 niet overtuigd van noodzaak en effectiviteit screening

De fracties van D66 in de gemeenteraden van Hoogeveen en Midden-Drenthe twijfelen aan de noodzaak van deze maatregel en hebben een serie van schriftelijke vragen gesteld aan zowel B en W van Hoogeveen als die van Midden-Drenthe.

,,Naast het privacyvraagstuk en een ondoorzichtig proces is de fractie van D66 niet overtuigd van de noodzaak en effectiviteit van de maatregel. Wij constateren dat er blijkbaar zo'n 380 gemeenten zijn die geen screening gebruiken. Die gemeenten slagen er blijkbaar op een andere manier in om leefbaarheidsproblemen te voorkomen”, zegt de Hoogeveense fractievoorzitter Peter Scheffers.

Beide D66-fracties stellen dat de overheid niet het recht heeft om zomaar informatie over haar inwoners te verzamelen.

Privacy

,,In een vrije samenleving heeft de overheid niet dat recht. Privacy is belangrijk, vooral als je niets te verbergen hebt. Want ook dan wil je nog zelf invloed uit kunnen oefenen over wat andere mensen, de overheid, of bedrijven allemaal van je kunnen weten'', stelt de D66-fractievoorzitter van Midden-Drenthe Harma van der Roest.

De beide fracties willen weten hoe deze procedure in zijn werk gaat, waarom zij hiertoe over gaan en hoeveel screens al hebben plaatsgevonden.

Nieuws

Meest gelezen

menu