Dagje langer vakantie? Even kind ziek melden

Echt ziek of 'schoolziek'? Foto archief DvhN

Ziekteverzuim wordt op Asser scholen steeds vaker gebruikt om een dagje vrij te krijgen. Dat staat in het jaarverslag Leerplicht 2014-2015.

Ziekteverzuim wordt op Asser scholen steeds vaker gebruikt om een dagje vrij te krijgen. Dat staat in het jaarverslag Leerplicht 2014-2015.

De gemeente Assen ziet het verzuim door ziekte toenemen en noemt het in het verslag ‘de nieuwe vorm van spijbelen'. Het team leerplicht gaat gericht actie ondernemen om erop toe te zien dat er geen misbruik wordt gemaakt van ziektemeldingen voor een verlengde vakantie of langer weekendje weg.

Schoolverzuim
Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Hiervoor werkt zij samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), scholen en hulpverleners. Assen hanteert al enkele jaren een ziekteverzuimprotocol, dat het afgelopen schooljaar is geëvalueerd. De conclusie is dat meer en blijvende aandacht nodig is. In het huidige schooljaar pakt het team leerplicht samen met de GGD het schoolverzuim aan.

De leerplichtambtenaren merken dat de problematiek bij kinderen steeds complexer wordt, zo blijkt uit het verslag. Het aantal zorgmeldingen en signalen is verdubbeld. Volgens de Asser wethouder voor onderwijs Maurice Hoogeveen onderstrepen deze gegevens hoe belangrijk het is om te investeren in preventie en een snelle signalering. ,,Hoe eerder je problemen aanpakt, hoe kleiner de kans dat ze verergeren.”

Toename
In vergelijking met schooljaar 2013-2014 is het aantal meldingen in het basisonderwijs toegenomen van 115 naar 163. In het middelbaar beroepsonderwijs namen ze af van 283 naar 212. In het voortgezet onderwijs bleef het aantal vrijwel gelijk. Onder meldingen worden onder meer schoolverzuim, schorsingen en verwijderingen en het geven van informatie en advies verstaan. Ook het aantal zorgmeldingen en zorgsignalen steeg. De grootste toename was te zien in het speciaal basisonderwijs.

Op 1 oktober 2014 had Assen 10.776 leerplichtige jongeren. Met bijna 5 procent van deze jongeren was wat aan de hand. Ze bezochten de school niet geregeld of dreigden te verzuimen. In het schooljaar 2014-2015 telde de stad 22 thuiszitters, leerplichtige leerlingen die ingeschreven staan op een school, maar zonder geldige reden meer dan vier weken aaneengesloten verzuimen. In de loop van het schooljaar gingen 21 van hen weer naar school. Eén leerling zat aan het begin van het huidige schooljaar nog thuis, in afwachting van hulpverlening.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu