Daling vangst muskusratten met bijna kwart

Daling vangst muskusratten met bijna kwart

In het gebied van waterschap Drents Overijsselse Delta zijn vorig jaar bijna een kwart minder muskusratten gevangen dan het jaar er voor; 18.000 tegenover 14.000 dieren.

In het gebied van waterschap Drents Overijsselse Delta zijn vorig jaar bijna een kwart minder muskusratten gevangen dan het jaar er voor; 18.000 tegenover 14.000 dieren.

Het waterschap trekt hieruit de conclusie dat het schap het probleem van de muskusratten steeds beter onder controle krijgt. Landelijk werden zes procent minder muskusratten gevangen naar nu 88.000.

De dieren worden gevangen, omdat zij een risico vormen voor de veiligheid van dijken en oevers. Ze zijn berucht om hun vernielzucht en hun bijna ongeremde voortplantingsdrift.

Naast muskus- en beverratten graven ook bevers steeds meer in de dijken. De bever is echter een beschermde diersoort en mag niet worden gevangen. Waterschappen dienen wel maatregelen te treffen tegen deze overlast. Dit laatste gaat in overleg met onder meer organisaties die de bever weer terug willen laten keren in ons land.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu