De Breehof in Nieuw-Amsterdam begint aan derde leven: verbouw in het najaar van 2022 klaar (hoopt het Leger des Heils)

De verbouw van de voormalige daklozenopvang De Breehof In Nieuw-Amsterdam is in het najaar van 2022 afgerond. Dit verwacht het Leger des Heils, dat van het pand een woongebouw gaat maken voor mensen die langdurig zorg en begeleiding nodig hebben.

De Breehof in Nieuw-Amsterdam, ooit gebouwd als bejaardenhuis.

De Breehof in Nieuw-Amsterdam, ooit gebouwd als bejaardenhuis. Foto: DvhN

Met de verbouw is nog niet begonnen. Eerst is er een vergunning nodig van de gemeente Emmen. Sinds kort ligt de aanvraag hiervoor op gemeentehuis. In de plannen wordt uitgegaan van 32 appartementen. Momenteel wordt het gebouw aan de Zijtak bewoond in het kader van anti-kraak.

De Breehof is een voormalig gemeentelijk bejaardenhuis, dat begin 1958 in gebruik werd genomen. Later ving het Leger des Heils er tientallen jaren dak- en thuislozen op. Die kregen in augustus vorig jaar een nieuw onderkomen: een voormalig postsorteercentrum aan de Weerdingerstraat in Emmen.

Eigen sanitair, een keukentje en een eigen voordeur

In De Breehof nieuwe stijl worden louter mensen voor langere tijd ondergebracht. Geen dak- en thuislozen die net van de straat komen, maar mensen die al langer worden begeleid, maar die nog niet aan een reguliere woning in een dorp of wijk toe zijn.

De appartementen worden groter, krijgen eigen sanitair, een keukentje en op de begane grond een eigen voordeur. Net als voorheen is in De Breehof straks 24 uur per dag begeleiding van het Leger des Heils aanwezig. Eerder maakte her Leger des Heils bekend uit te gaan van een investering van zeker 3 miljoen euro.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu