De Drentse regionale energiestrategie is 'voor een Statenlid al moeilijk door te worstelen, laat staan voor inwoners'

Boeren die geen turbines van windpark N33 op hun land hebben, verzetten zich tegen de komst van zonneparken bij Meeden en Scheemda.

Hoe breed is het draagvlak voor de energietransitie in Drenthe? Die vraag blijft de discussie over duurzame energieopwekking beheersen. Veel meer nog dan fouten uit het verleden.

PvdA-Statenlid Peter Zwiers telde ‘géén insprekers’ woensdag in Provinciale Staten. ,,En dat is veelzeggend’’, zei hij. ,,We willen toch voorkomen dat we de bevolking pas spreken als alles al is geregeld.’’

De overheid moet aan de bak

Met ‘we’ doelde Zwiers niet per se alleen op de provincie, maar vooral ook op de gemeenten en de waterschappen met wie aan de Drentse Energie Tafel gewerkt wordt aan de eerste regionale energiestrategie.

Worden inwoners van Drenthe daar voldoende bij betrokken?

Krijgen ze helder uitgelegd hoe ze kunnen aanhaken bij de plannen?

En worden ze daartoe voldoende uitgenodigd of financieel gesteund?

Uit onderzoeken van de Rekenkamer en onderzoeksbureau LexNova bleek recent dat de (provinciale) overheid wat dat betreft wel aan de bak moet.

De concept Drentse RES 1.0 - de Drentse versie van de regionale uitwerkingen van afspraken in het landelijk Klimaatakkoord om in 2030 op land 35 TeraWattuur aan elektriciteit op te wekken uit wind en zon - werd voor het eerst uitgebreid besproken door de commissie Omgevingsbeleid. De Drentse gemeenten zijn ambitieus als het gaat om plannen voor duurzame energieopwekking, was een van de constateringen. Maar zijn ze niet te ambitieus?

Waarom zoveel?

De VVD vindt van wel, bleek uit de kritische noten die fractievoorzitter Willemien Meeuwissen kraakte. ,,We gebruiken in Drenthe 1,6 procent van de energie in Nederland, hier woont 2,6 procent van de bevolking en we nemen 9,9 procent van de gevraagde hoeveelheid op te wekken energie voor onze rekening. Waarom?’’

En welke rol speelde de provincie hierin, wilde ze weten. ,,Ik heb begrepen dat de provincie bij gemeenten heeft aangedrongen om hoog in te zetten. En ik ken de heer Stelpstra als iemand die niet stil in een hoekje gaat zitten.’’

Gedeputeerde Tjisse Stelpstra (ChristenUnie) benadrukte dat als het aan de ‘ambitieuze Drentse gemeenten’ had gelegen het aanbod aan het Rijk nog hoger was geweest. Of al hun plannen haalbaar zijn, dat moet nog blijken. Ze moeten technisch nog worden getoetst door het Planbureau voor de Leefomgeving. Stelpstra zegde op verzoek van Meeuwissen toe dat hij, ook ver weg in Den Haag, gaat benadrukken dat de plannen ook qua draagvlak op haalbaarheid moeten worden getoetst.

‘Ongeveer 1,1 miljoen Drenten’

Statenlid Ewoud Bos (GroenLinks) vroeg aan de nee-schuddende PVV wie nou eigenlijk géén belang hebben bij de energietransitie. ,,Ongeveer 1,1 miljoen Drenten’’, was het antwoord van Statenlid Tjip Koopmans.

Bos vroeg ook concreet aandacht voor de Drentse doe-het-zelvers. Mensen die aan de slag willen met het verduurzamen van hun woning (sociale energietransitie) kunnen op basis van een aantal offertes een lening krijgen. ,,Maar mensen die zelf aan de slag willen met materialen, dus zonder aannemer, kunnen die lening niet krijgen.’’ Dat zou anders moeten, aldus Bos. Stelpstra zegde toe ook daar aandacht voor te vragen aan de Drentse Energie Tafel.

Forum voor Democratie en het CDA benoemden de omvang van het conceptdocument. ,,Een papieren tsunami’’, zei Jan Willem Drukker (Forum). ,,Voor een Statenlid al moeilijk doorheen te worstelen, laat staan voor een brede groep inwoners’’, zei Klaas Neutel (CDA).

Nieuws

Meest gelezen

menu