De Drentse regionale energiestrategie is 'voor een Statenlid al moeilijk door te worstelen, laat staan voor inwoners'

Boeren die geen turbines van windpark N33 op hun land hebben, verzetten zich tegen de komst van zonneparken bij Meeden en Scheemda.

Hoe breed is het draagvlak voor de energietransitie in Drenthe? Die vraag blijft de discussie over duurzame energieopwekking beheersen. Veel meer nog dan fouten uit het verleden.

PvdA-Statenlid Peter Zwiers telde ‘géén insprekers’ woensdag in Provinciale Staten. ,,En dat is veelzeggend’’, zei hij. ,,We willen toch voorkomen dat we de bevolking pas spreken als alles al is geregeld.’’

De overheid moet aan de bak