De Eems in beeld voor afvalwater Schoonebeek

De Eems. FOTO ARCHIEF CORNÉ SPARIDAENS

Komt het afvalwater van de oliewinning in Schoonebeek straks in Groningen in de Eems terecht? Het is een van de vier alternatieven die de Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) woensdag heeft gepresenteerd. 

Uit een lange lijst mogelijkheden om het afvalwater (productiewater) dat vrijkomt bij de oliewinning in Schoonebeek anders te verwerken, zijn vier opties gekozen die aan minister Henk Kamp van Economische Zaken zullen worden aangeboden.

Een daarvan is dat het water beperkt gezuiverd wordt en vervolgens in zee wordt geloosd. Daarvoor is 100 kilometer transportleiding nodig, een deel (45 km) daarvan zou een bestaande transportleiding kunnen zijn. 

Gasvelden

Ook wordt (nog steeds) serieus gekeken naar de mogelijkheid om het water in Drenthe (en deels in Twente) te injecteren. Gasvelden in Coevorden en diep onder het olieveld Schoonebeek zijn daarvoor in beeld gekomen, gecombineerd met een veld in Twente. Een andere optie is dat het water deels in deze velden wordt geïnjecteerd en deels wordt gezuiverd tot zoet water dat op het oppervlaktewater kan worden geloosd.

De vierde mogelijkheid is dat het water volledig wordt 'ingedampt'. Heel veel zout is dan het restproduct: per jaar een zoutblok ter grootte van een voetbalveld en dan 15 meter hoog. Ook doorgaan op dezelfde wijze, injectie in Twentse velden, behoort nog tot de mogelijkheden.

Milieuvriendelijk

Onderzoeksbureau Royal HaskoningDHV is bezig de eerste fase van het onderzoek af te ronden. Voor de zomer moet het, inclusief second opinions, aan minister Kamp worden aangeboden. Na de zomer zullen dan twee of drie opties op detailniveau worden uitgewerkt.

Sinds 2011 wordt er weer olie gewonnen in Zuidoost-Drenthe. De NAM is verplicht om na zes jaar te onderzoeken of de injectie van het water in de Twentse bodem nog steeds de meest milieuvriendelijke oplossing is. Op verzoek van minister Henk Kamp van Economische Zaken is deze procedure vervroegd, met name vanwege de commotie die in Twente is ontstaan nadat de watertransportleiding lek bleek. Momenteel ligt de oliewinning stil. De NAM verwacht in het najaar weer olie te kunnen winnen.

Bekijk hier een animatie van de NAM over hoe waterinjectie precies werkt.

Nieuws

Meest gelezen

menu