De Nieuwe Kolk op de goede weg

De Nieuwe Kolk in Assen is op de goede weg. DNK, zoals de nieuwe naam luidt van de onlangs gefuseerde bibliotheek en theater/bioscoop De Nieuwe Kolk, is in opdracht van het college van burgemeester en wethouders doorgelicht door het gespecialiseerde onderzoeksbureau BMC Advies.

Dat concludeert dat er goede stappen zijn gemaakt en het nu tijd is om de structuur verder uit te bouwen en te versterken. De uitkomsten zijn donderdagmorgen gepresenteerd.

BMC adviseert onder meer om het theater meer in te zetten als stadspodium. Dat zou bijdragen aan de verankering van het theater in de gemeenschap en vermindert de afhankelijkheid van extern aanbod op de middellange termijn. De bioscoop zou meer artistieke films in het aanbod op moeten nemen. De markt vraagt daarom, aldus BMC. Verder rust de exploitatie van het theater nog onevenredig zwaar op de inkomsten van de bioscoop.

Ook financieel zijn de zaken florissanter dan de gemeente zelf voor ogen had. De vrees dat de zogeheten Weiersstraatreserve, waaruit geld wordt geput voor dnk, al in 2024 uitgeput zou zijn, blijkt niet te kloppen. Door een aantal meevallers kan tot en met 2031 een beroep op deze reserve worden gedaan.

De onderhoudskosten blijken eveneens mee te vallen en wel zodanig dat dnk zelf een deel van het vervangingsonderhoud voor zijn rekening kan nemen. De eerste grote uitgave voor bibliotheek en theater zijn nu pas in 2027 te verwachten.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu