De Nieuwe Veste: nieuwbouw bij station kan klaar zijn in 2025 (maar Coevorden moet nog wel wat gronden kopen)

Links het verpauperde industrieterrein Holwert-Midden, straks wellicht de nieuwe locatie van De Nieuwe Veste in Coevorden. Rechts het oude Van Gend & Loos-gebouw. Foto: DvhN

Het nieuwe schoolgebouw van De Nieuwe Veste komt wellicht bij het treinstation in Coevorden, tegenover het oude gebouw van Van Gend & Loos en achter de drie supermarkten.

Deze locatie heeft de voorkeur van zowel de gemeente als het schoolbestuur. De nieuwbouw is naar verwachting in 2025 klaar.

Het zoekgebied voor nieuwbouw ligt tussen de Parallelweg, De Holwert en de DSM-weg, in totaal zo’n 20.000 vierkante meter. Voor de school zelf is 11.000 vierkante meter nodig. Coevorden moet een deel van de benodigde gronden nog aankopen. In het zoekgebied bevindt zich ook een tankstation, dat volgens wethouder Jeroen Huizing niet per se hoeft te wijken. ,,Het ligt er maar net aan waar exact wordt gebouwd.’’

Verwaarloosd bedrijventerrein

De locatie staat ook wel bekend als Holwert-Midden, een verwaarloosd bedrijventerrein met overal nog loodsen. De gemeente heeft voorkeursrecht vastgelegd om in aanmerking te komen voor gronden.

De nabijheid van het treinstation is voor de gemeente en de school de grootste troef. Niet alleen voor de huidige leerlingen. Binnenkort wordt duidelijk of er straks ook personenvervoer per trein komt tussen Coevorden en Nordhorn. De hoop is dat De Nieuwe Veste straks ook meer Duitse leerlingen gaat trekken.

Nieuw schoolgebouw kost kaal 30 miljoen euro

Een nieuw energieneutraal schoolgebouw voor pakweg 1100 leerlingen kost volgens Huizing zo’n 30 miljoen euro. De gemeente houdt rekening met maximaal 39 miljoen euro als er bij het treinstation gebouwd wordt. De extra kosten zijn er voor aankoop van gronden, sloop en mogelijke sanering.

De huidige locatie is als tweede in beeld voor nieuwbouw. Die pakt op papier minder duur uit, maar Huizing denkt dat derden eerder bereid zijn geld te steken in een nieuw schoolgebouw als dat bij het trein- en busstation is gesitueerd. ,,Denk daarbij aan de provincie, maar ook Europese subsidieverstrekkers.’’

Renovatie

Ook renovatie en verbouwplannen van De Nieuwe Veste zijn onderzocht, maar die pakken op termijn volgens Huizing allemaal duurder uit. Andere locaties als de gemeentewerf en de Gansehof vielen al snel af.

Over nieuwbouw van De Nieuwe Veste wordt al jaren gesproken. Wegens gebrek aan daadkracht aan gemeentezijde slaakte bestuursvoorzitter Frida Steenblik vorig jaar een noodkreet: de toekomst van de school liep gevaar als er niet snel een besluit kwam.

Krimp en vergrijzing

De Nieuwe Veste kampt door krimp en vergrijzing met steeds minder leerlingen. Het huidige gebouw is daarom veel te groot geworden, terwijl de kosten voor schoonmaak, onderhoud en verwarming wel gewoon doorlopen. Huizing: ,,De onderhoudskosten zijn daardoor veel hoger dan de rijksvergoeding per leerling. Jaarlijks komt de school daardoor een half miljoen euro tekort.’’

Dat terwijl de school juist zo veel mogelijk geld wil uitgeven aan onderwijs, in plaats van het gebouw. In 2014 telde De Nieuwe Veste 1665 leerlingen. Dit jaar zijn dat er 1300. ,,Die daling zet nog even door. We denken in 2034 te stabiliseren rond de 1100 leerlingen. Voor dat aantal wordt ook gebouwd’’, zegt Steenblik.

Mbo-opleidingen?

De school wil samen met het Alfa-college en het Drenthe College onderzoeken of in Coevorden bepaalde mbo-opleidingen aangeboden kunnen worden, zoals op het gebied van logistiek en welzijn.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu