De Wolden akkoord met komst asielzoekerscentrum

De komst van een aszielzoekerscentrum voor maximaal 314 vluchtelingen in Echten gaat door. Het college van B en W van De Wolden heeft het sein op groen gezet.

Burgemeester en wethouders verbinden wel voorwaarden aan de komst van het azc op het recreatiepark Van Harte tussen Echten en Ruinen. Zo moet het een volwaardig asielzoekerscentrum worden met 24 uur per dag beveiliging en professionele begeleiding. In het nog op te stellen veiligheidsplan moet veel aandacht voor de naaste omgeving zijn en de mensen die daar wonen.

Vooral gezinnen
Het college heeft het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) opdracht vooral gezinnen op te vangen in het centrum. Dit is een eis van de omwonenden, maar garanties kunnen niet worden gegeven, zo is al gebleken.

Andere voorwaarden die het college stelt, zijn dat het mobiele netwerk in het bosgebied rond het centrum aanzienlijk wordt verbeterd, dat er openbaar vervoer komt naar en van het azc en dat langs de Echtenseweg een fiets- en voetgangerspad komt.

Het is aan het COA om te voldoen aan de voorwaarden.

Twee vergunningen
Voor de realisatie van het azc heeft het COA twee vergunningen nodig van de gemeente. De eerste is nodig om in de huidige gebouwen op het park 186 vluchtelingen te huisvesten en de tweede is nodig voor de uitbreiding zodat maximaal 314 mensen kunnen worden opgevangen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
Gevlucht
menu