Gemeente De Wolden doet greep in spaarpot en wil ozb extra verhogen. Maar de woonlasten blijven nagenoeg gelijk.

. Foto: DvhN

Om de komende jaren uit de rode cijfers te blijven wil de gemeente De Wolden de spaarpot aanspreken en de onroerendezaakbelasting (ozb) in 2021 met 5,5 procent extra verhogen. Toch blijven de woonlasten nagenoeg gelijk.

Zonder ingrepen schiet De Wolden, net als veel andere gemeenten, de komende jaren in het rood. Om de uitgaven en inkomsten in evenwicht te brengen wil het college maatregelen treffen.

‘Omvangrijke opgave’

Ingrepen in het sociaal domein moeten leiden tot een ‘forse positieve bijstelling’ van de meerjarige tekorten. De gemeenteraad neemt daar begin volgend jaar een besluit over. ,,Hier ligt een omvangrijke opgave’’, stellen B en W bij de presentatie van de begroting.

Huiseigenaren in De Wolden zien de onroerendezaakbelasting (ozb), naast een trendmatige stijging van 1,5 procent, volgend jaar mogelijk eenmalig met 5,5 procent extra stijgen. Het college stelt dat voor aan de gemeenteraad. ,,Anders schieten we een vrij groot gat in de begroting’’, zegt wethouder Jan van ‘t Zand. Het moet een kwart miljoen extra aan inkomsten opleveren. Verder stijgt de rioolheffing stijgt met 1,50 euro.

Woonlasten

Toch blijven de woonlasten voor de inwoners nagenoeg gelijk. Dat komt door een lagere afvalstoffenheffing, die twee tot drie tientjes voordeliger uitpakt. Dat komt onder meer door lagere inzamelkosten. De Wolden baseert de tarieven volgend jaar op het ‘Diftar-systeem’: inwoners betalen een vast deel en voor het aantal keren dat de mini-containers geledigd worden. De Wolden zit met de woonlasten nog wel iets boven het gemiddelde in Drenthe dat in 2020 730 euro bedraagt.

De algehele financiële positie van De Wolden is nog altijd goed, al teert de gemeente wel flink in op het eigen vermogen. Was er begin dit jaar nog ruim 31 miljoen euro in kas, na dekking van tekorten in onder meer het sociaal domein (675.000 euro) en de negatieve resultaten in het huishoudboekje over 2019, 2020 en 2021 blijft er bijna 20 miljoen euro over.

,,Daar kunnen we niet ongelimiteerd mee doorgaan’’, beseft wethouder Van ‘t Zand. ,,Ons herijkingsplan voor het sociaal domein moet er voor zorgen dat we in de toekomst niet met nieuwe tekorten geconfronteerd worden.’’

‘Huus voor sport en cultuur’

Grootste slokop is een reservepot van 6 miljoen euro voor de bouw van het ‘Huus voor sport en cultuur’. Dit nieuwe multifunctionele centrum kost 14,1 miljoen euro. Het komt op de plaats van het verouderde dorpscentrum de Boerhoorn en herbergt straks onder meer de sporthal, gym- en turnzaal, het dorpshuis en de bibliotheek.

Die laatste krijgt een bezuiniging van 60.000 euro voor de kiezen. Het college wilde aanvankelijk 120.000 euro snijden, maar volgens wethouder Hilda Mulder is de pijn gehalveerd ‘om toch alle locaties in De Wolden open te kunnen houden.’ ,,Een goed compromis’’, meende ze, ,,al is het geen mooie boodschap.’’

Corona werpt ook in De Wolden een schaduw over het huishoudboekje. Door deze crisis zijn de uitgaven dit jaar opgelopen en blijven inkomsten achter. Volgens het college ontbreekt, door de vele onzekerheden over de ernst en duur van de pandemie, een gedetailleerd beeld.

Ondanks deze onduidelijkheid verwacht de gemeente dat het Rijk wel met compensatie over de brug komt. De Wolden gaat uit van een bedrag van 8 ton in 2021.

Voor 2022 staat nog een bezuiniging ingetekend voor de ambtelijke samenwerkingsorganisatie met Hoogeveen. Het streven is om twee ton minder aan uitvoeringskosten te besteden.

Investeringen

Het college heeft voor volgend jaar in totaal 15,6 miljoen euro aan investeringen gepland staan. Veruit het grootste bedrag, 14,1 miljoen euro, is voor het ‘Huus voor sport en cultuur’ in Zuidwolde. Andere investeringen zijn de herinrichting van de begraafplaats Ruinen, diverse rioleringsprojecten, de reconstructie van de kruising Steenberger Esweg Zuidwolde en de vervanging van speelvoorzieningen.

De raad behandelt de begroting op donderdag 5 november. De raadsvergadering begint om 13.00 uur.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu