De Wolden stemt unaniem in met begroting voor 2021. Daarmee is een bezuiniging van 600.000 euro een feit

De gemeenteraad van De Wolden stemde donderdagavond unaniem voor de begroting van 2021. En daarmee dus ook voor een bezuiniging van 600.000 euro op het sociaal domein.

Het gemeentehuis van De Wolden in Zuidwolde.

Het gemeentehuis van De Wolden in Zuidwolde. Foto: archief Jacob Melissen

De Wolden kiest er niet voor om het gat, dat is ontstaan door uit de hand gelopen kosten van jeugdzorg en een explosieve stijging van zorgaanvragen in de Wmo, op te vangen met een greep uit de algemene reserves. Er moet volgens wethouder Jan van ‘t Zandt een balans komen tussen wat er binnenkomt uit bijdrages vanuit het Rijk en dat wat er wordt uitgegeven.

Herijking

Hoe de bezuiniging zal worden doorgevoerd, wordt in maart besproken bij de zogeheten herijking.

Het stuitte op verzet vanuit de oppositie. PvdA-fractievoorzitter Mark Turksma liet weten dat dit volgens hem niet de weg is die bewandeld moet worden „Er wordt zonder terughoudendheid bezuinigd, terwijl er geen duidelijk beeld is van de precieze kosten. Het lijkt mij verstandiger eerst de herijking in maart af te wachten.” Ook GroenLinks sloot zich hierbij aan.

Van ‘t Zand stelde dat er geen reden was om tegen de bezuiniging te zijn, aangezien de invulling ervan ook door diezelfde oppositie bespreekbaar is bij de herijking.

Opsteker voor judovereniging

De motie van het CDA om specifiek beleid voor te maken voor tiny houses sneuvelde, het huidige beleid geeft voldoende mogelijkheden volgens een meerderheid. Ook een waardebon voor jonge mantelzorgers, die alleen bij ondernemers in de gemeente te besteden is, vond geen doorgang.

Voor judovereniging Jigiro Kano uit Ruinen was er wel een opsteker. Een meerderheid stemde in met motie voor een overgangsregeling, om de hoogte van de zaalhuur van het nieuwe onderkomen in sporthal De Marse nog maximaal twee jaar ongewijzigd te laten.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu