De Wolden stemt unaniem in met begroting voor 2021. Daarmee is een bezuiniging van 600.000 euro een feit

De gemeenteraad van De Wolden stemde donderdagavond unaniem voor de begroting van 2021. En daarmee dus ook voor een bezuiniging van 600.000 euro op het sociaal domein.

Het gemeentehuis van De Wolden in Zuidwolde.

Het gemeentehuis van De Wolden in Zuidwolde. Foto: archief Jacob Melissen

De Wolden kiest er niet voor om het gat, dat is ontstaan door uit de hand gelopen kosten van jeugdzorg en een explosieve stijging van zorgaanvragen in de Wmo, op te vangen met een greep uit de algemene reserves. Er moet volgens wethouder Jan van ‘t Zandt een balans komen tussen wat er binnenkomt uit bijdrages vanuit het Rijk en dat wat er wordt uitgegeven.

Herijking

Nieuws

menu