De Wolden werkt aan jongerenraad

Het gemeentehuis van De Wolden.

In gemeente De Wolden komt mogelijk een jongerenraad. De gemeenteraad besluit voor de zomer of er voldoende draagvlak voor is.

Vorige week kwamen dertien jongeren uit De Wolden, op uitnodiging van de gemeenteraad, bij elkaar in De Havezate in de Wijk. Zij gingen met elkaar in gesprek over jeugdparticipatie. Het waren jongeren uit onder andere Fort, Ruinen, Ruinerwold, Veeningen, De Wijk en Zuidwolde. De jongste deelnemers waren 12 jaar oud, de oudste was 23.

Draagvlak
Doel van de avond was om te kijken of er draagvlak onder jongeren is om hun mening aan de gemeenteraad te geven over onderwerpen die spelen in hun eigen omgeving. Jodi Mak, onderzoeker aan het Verwey-Jonker Instituut, hield een inleiding over verschillende vormen van jeugdparticipatie en besprak een aantal succesvolle voorbeelden uit de praktijk.

Vervolgens vertelden twee jongeren over hun ervaringen als lid van Jong Assen, de jongerenraad van de gemeente Assen. Onder leiding van Tess Doldersum gingen de jongeren met elkaar in gesprek. Het eerste thema dat aan de orde kwam was: ‘Wat mag er met Oud & nieuw?’ Vrijetijdsbesteding was het tweede onderwerp van de avond.

Positieve bijdrage
Het idee voor een jongerenraad komt uit de koker van Albert Haar (D66). Hij diende een motie in om te onderzoeken of het instellen van een jongerenraad een positieve bijdrage kan leveren voor het gemeentelijk beleid. De Wolden heeft voor jongeren tussen de 12 en 21 jaar geen aanspreekpunt. Bovendien is er in De Wolden geen middelbare school. Daarnaast spelen krimp en ontgroening een rol. De motie werd daarom unaniem aangenomen.

Om uitvoering te geven aan de motie is er een projectgroep gevormd, bestaande uit de raadsleden Albert Haar (D66), Gerrie Hempen-Prent (Gb), Dik Zantingh (CDA), Jodi Mak (Verwey-Jonker Instituut), Paul Leenaarts en Erik van der Heide (Stichting Welzijn De Wolden), Pascal Schrik (SWO De Wolden Hoogeveen) en Suzan Beute (griffie).

Nieuws

Meest gelezen

menu