De Wolden wil 1,2 miljoen snijden in sociaal domein en stuurt pakket aan maatregelen naar de gemeenteraad

Het gemeentehuis van De Wolden in Zuidwolde. Foto: archief Jacob Melissen

Gemeente De Wolden moet gaan snijden om de uitgaven voor de aankomende jaren binnen de perken te krijgen. De bezuinigingen richten zich, ondanks de nog onvoorziene gevolgen van de coronacrisis, op de Wmo en jeugdzorg. Voor gemiddeld 1,2 miljoen euro per jaar.

Twee weken geleden maakte de gemeente al bekend 2019 met een tekort van 920.000 euro afgesloten te hebben. En ook dit jaar verwacht wethouder Jan van ‘t Zand (Gemeentebelangen) verliezen, omdat er geen maatregelen zijn genomen. Grotendeels ingegeven door de coronacrisis.

In een brief aan de gemeenteraad legt het college van B en W een groot pakket aan maatregelen neer, waarover de fracties zich eind juni mogen buigen.

Explosie in Wmo-aanvragen

De grootste hervormingen moeten gaan plaatsvinden in het sociaal domein. En dan met name op het terrein van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de jeugdzorg. ,,We zien de laatste jaren een grote onbalans in de kosten die wij maken en de middelen die daarvoor uit het Rijk komen”, zegt Van ‘t Zand.

De wethouder ziet een explosieve stijging in zorgaanvragen vanuit die Wmo sinds begin dit jaar. ,,Waar eerst een eigen bijdrage werd gevraagd, afhankelijk van het inkomen, is er vanuit het Rijk besloten vanaf 1 januari 2020 een abonnementstarief in te voeren van maximaal 19 euro.”

Door die goedkopere zorg zag de gemeente het aantal aanvragen verdrievoudigen. ,,Hogere inkomens hadden hier anders minder makkelijk gebruik van gemaakt. Hierdoor is de bijdrage van de gemeente fors omhoog gegaan”, zegt de wethouder.

En ook bij jeugdzorg lopen de kosten uit de hand als er niet wordt ingegrepen. Over het afgelopen jaar gaf de gemeente daar al zeven ton meer aan uit dan vooraf was begroot.

Voorgestelde maatregelen

Een greep uit de voorgestelde maatregelen: het verlagen van het compliment voor mantelzorgers in De Wolden. Nu wordt jaarlijks 300 euro uitgekeerd aan verleners van mantelzorg. Het voorstel is om dat terug te brengen naar 200 euro per jaar. Een besparing van ongeveer 35.000 euro per jaar.

Ook is er een voorstel waarin de gemeente de tijden voor huishoudelijke hulp met een uur per week terugschroeft. Waar deze hulpen wekelijks drie uur per cliënt krijgen, wordt er geopperd dit terug te brengen naar twee uur. Dit moet zelfs meer dan een half miljoen aan besparing opleveren.

De gemeenteraad krijgt hierin een laatste stem, en mag ook zelf met voorstellen komen. Duidelijk is wel dat er geen weg terug is, als de overheid niet met geld over de brug komt. ,,Ik zal de eerste zijn die zegt dat het uiteindelijke pakket kan worden afgeschaald, mocht er een extra bijdrage komen”, zegt Van ‘t Zand.

‘Je kunt hier niet mee doorgaan’

Volgens hem hebben de voorgestelde maatregelen niet de beste timing, middenin een crisis. ,,We realiseren ons terdege dat in deze crisistijd onze meest kwetsbare inwoners het zwaar hebben. De voorstellen om maatregelen te nemen raken op termijn ook die inwoners”, schrijft hij in de brief. Maar desondanks is snijden volgens het college noodzakelijk. ,,We zijn zelf verantwoordelijk voor onze begroting. Niemand van de provincie of het Rijk zal onze gaten komen aanvullen.”

De financiële positie van de gemeente acht nog steeds naar behoren. De reserves van De Wolden kunnen de gaten vullen en ook dan is er voldoende geld over: 22 tot 23 miljoen euro. ,,Maar je kunt hier niet mee doorgaan. Je moet zorgen dat deze tekorten niet blijven doorlopen.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu