De aanvoer van onderdelen voor 44 windmolens in de Drentse Monden begint eind augustus (en duurt zeven maanden)

Rijplaten dwars door de rotonde - zoals hier bij Gasselte - moeten er voor zorgen dat vrachtwagens met onderdelen kunnen passeren. Foto: Aerophoto Eelde

Nu de Raad van State alle bezwaren rond de aanleg en bouw van windpark Drentse Monden en Oostermoer van tafel heeft geveegd, kunnen inwoners van de Drentse Monden zich gaan opmaken voor het transport van de onderdelen voor de 44 windmolens.

De eerste delen worden eind augustus aangevoerd. Als eerste komen de 65 meter lange rotorbladen, gevolgd door de overige onderdelen. De totale operatie duurt ongeveer zeven maanden en is - als alles volgens plan verloopt - eind maart 2021 klaar.

Rotondes worden tijdelijk aangepast en verbreed; lantaarnpalen worden verwijderd