De ambities van het nieuwe gemeentebestuur van Midden-Drenthe: 4000 woningen bouwen en het huidige stikstofplan moet van tafel

De fractievoorzitters van de coalitiepartijen CDA, Gemeentebelangen BBB, PvdA en GroenLinks ondertekenen, in de rug gesteund door de wethouders Schipper, Schans en Bouwman, het raadsakkoord. Foto: DvhN

De nieuwe gemeenteraad en het kersverse college van B en W in Midden-Drenthe leggen de lat hoog: de komende pakweg tien jaar wil het gemeentebestuur 4000 nieuwe huizen bouwen.

,,Dat is een enorme ambitie, maar er zijn zoveel mensen die in Midden-Drenthe willen wonen of willen blijven wonen. Mensen die hier zijn geboren, opgegroeid, terugkeren van elders of hier hun werk hebben. Voor al die mensen gaan we ons hardmaken’’, aldus Tineke Posthoorn (PvdA) maandag bij de ondertekening van het raadsakkoord en de presentatie van de drie wethouders.

Huizen bouwen en stikstofcrisis

Voordat er woningen kunnen worden gebouwd, moet eerst de stikstofcrisis worden opgelost. En dat is ook een heet hangijzer in Midden-Drenthe. Niet alleen Gemeentebelangen Midden-Drenthe dat een samenwerking is aangegaan met de Boer Burger Beweging, ook GroenLinks, dat samen met Gemeentebelangen, PvdA en CDA met een ‘gedeelde’ wethouder zitting heeft in het college, is ongelukkig met de stikstofplannen van het kabinet.

,,We moeten de boeren niet over de kling jagen. Het is goed dat we veel van mensen vragen, maar we moeten ze wel het licht in de ogen gunnen. Wij hebben vooral moeite met de wijze waarop het kabinet rücksichtslos de stikstofplannen bij de boeren door de strot drukt. Wij kennen de problemen, maar ook de mensen. Er moet ook een uitweg worden geboden’’, zei Rudie Weima, fractievoorzitter van GroenLinks in Midden-Drenthe.

‘Zoals het stikstofplan er nu ligt, wordt het niet uitgevoerd!’

Jannes Kerssies, voorman van Gemeentebelangen Boer Burger Beweging, is het stelligst: ,,Zoals de plannen er nu liggen, worden ze niet uitgevoerd! Dit is afbraak van het platteland.’’ Daar is het CDA het volmondig mee eens. De christen democraten in Midden-Drenthe roepen ook andere CDA-fracties in Drenthe op zich tegen de plannen van het kabinet te keren. ,,Er moet worden bijgestuurd en ruimte worden geboden voor innovatie. Dit is niet de oplossing’’, zei Jan Schipper, huidig en nieuw CDA-wethouder.

Volgens PvdA-wethouder Dennis Bouwman, die straks ook namens GroenLinks deel uitmaakt van het college, is de coalitie eensgezind, zeker ook als het om de stikstofplannen gaat. Hij heeft ook de komende vier jaar wonen in portefeuille en moet dus de torenhoge bouwambitie gaan waarmaken.

College gaat van vier naar drie wethouders

In de nieuwe opzet, met een raadsprogramma dat door alle acht partijen in de gemeenteraad wordt gedragen als leidraad voor de komende vier jaar, wordt het aantal wethouders teruggebracht van vier naar drie. Een besparing, zo stellen de vier coalitiepartijen onomwonden vast.

Bouwman en Schipper blijven aan, Rico Schans is de nieuwe derde wethouder namens Gemeentebelangen Boer Burger Beweging. Hij is 32 jaar, geboren in Westerbork en woonachtig in Beilen. Komt uit de schoonmaakbranche en heeft geen politieke ervaring. ,,Een sprong in het diepe, maar ik heb twee ervaren rotten naast me. Ik heb er zin in.’’

Nieuws

menu