De bodemschatten van de Beiler Stefanuskerk laten zich door iedereen bekijken

Archeologen Gertjan de Roller van ingenieursbureau MUG en Pieter den Hengst aan het werk in de Stefanuskerk. Links naast hen een rij veldkeien, die mogelijk duiden op oude fundering. Foto: Gerrit Boer

Het archeologisch onderzoek in de Stefanuskerk zit er, wat graafwerk betreft, op. Voor één keer zijn de bodemschatten voor iedereen te bewonderen: op 19 januari.

Afgelopen mei gaf de grond onder de 14de-eeuwse Stefanuskerk voor het eerst in jaren zijn geheimen prijs. Archeologen Pieter den Hengst en Gertjan de Roller van ingenieursbureau MUG brachten sindsdien ettelijke uren door met het bestuderen van de vondsten. Dat onderzoek is nog niet helemaal klaar, maar aan geïnteresseerden kan Den Hengst, die ook het onderzoek in de grafkelder van de Magnuskerk van Anloo voor zijn rekening nam, tijdens de tours op 19 januari al een hoop vertellen.

Om 10.00, 11.00, 13.00 en 14.00 uur beginnen de tours van ongeveer een uur. Behalve Pieter den Hengst loopt ook Dick Bunskoeke mee. Hij is historicus en schrijft een boek over de geschiedenis van de Stefanuskerk. Bunskoeke weet veel over kerktradities en gebruiken uit vroeger tijden.

Het archeologisch onderzoek is noodzakelijk voor de verbouwplannen die de Stichting Stefanuskerk heeft. De kerk is om die reden al een tijdje buiten gebruik.

'Laten zien waar we mee bezig zijn'

,,We organiseren deze tour om te laten zien waar we mee bezig zijn. We bewaren natuurlijk beelden van het onderzoek, maar nu is live te zien wat er onder de grond ligt. We willen mensen de gelegenheid geven dat zelf te komen bekijken”, zegt bestuurslid Gerda Seubring van de stichting.

De rondleiding met ervaren gidsen is voor de geïnteresseerden geen overbodige luxe. ,,Als leek zie je grote keien, die niet zoveel zeggen”, zegt Seubring. Den Hengst weet precies wat die keien betekenen: sporen van een ouder kerkgebouw.

Oudere kerk

,,Wij vermoeden dat dat de vorm had van een rechthoek, een Romeinse zaalkerk”, vertelt Den Hengst. ,,Tussen het schip en het koor hebben we een fundering gevonden van een muur en aan de andere kant van de toren ligt een rij met veldkeien”, vertelt hij. Mysterieus genoeg ontbreken van één muur de sporen.

De zaalkerk was van baksteen. ,,Dat dateert vermoedelijk van kort na 1200. Toen raakte baksteen in gebruik.” Daarvoor moet er nóg een gebouw geweest zijn. ,,We hebben proefboringen gedaan, maar over de oorspronkelijke bouw kunnen we eigenlijk niks zeggen. Daarvoor zijn te weinig aanwijzingen gevonden”, zegt de archeoloog.

Jonger dan gehoopt

Den Hengst sprak voor het onderzoek de wens uit om sporen te vinden van voor 850. De kerken van Emmen en Anloo dateren uit die tijd. ,,Ik denk dat de kerk jonger is dan wij aanvankelijk speculeerden”, zegt hij nu. De Stefanuskerk wordt in 1139 voor het eerst genoemd in een oorkonde. Hoe het ook zij: de Beiler kerk is een van de zes Drentse dingspilkerken en behoort tot de oudste van Drenthe.

De bodemschatten worden binnenkort weer toegedekt: de stichting Stefanuskerk wacht met het terugplaatsen van de vloer op de vergunning van de gemeente. ,,We hopen daar zo snel mogelijk meer over te weten”, vertelt Seubring. Als alles dan volgens plan verloopt, is de verbouwing aanstaande.

Bij de kerk moet een modern bijgebouw verrijzen en de kerk krijgt een brede, ook culturele, functie. En de archeologische vondsten? ,,We overwegen een 3D-visualisatie”, zegt Den Hengst. Ook wordt nagedacht over manieren om de bodemschatten een plek te geven in de vernieuwde kerk.

Nieuws

menu