De bodemschatten van de Beiler Stefanuskerk laten zich door iedereen bekijken

Archeologen Gertjan de Roller van ingenieursbureau MUG en Pieter den Hengst aan het werk in de Stefanuskerk. Links naast hen een rij veldkeien, die mogelijk duiden op oude fundering. Foto: Gerrit Boer

Het archeologisch onderzoek in de Stefanuskerk zit er, wat graafwerk betreft, op. Voor één keer zijn de bodemschatten voor iedereen te bewonderen: op 19 januari.

Afgelopen mei gaf de grond onder de 14de-eeuwse Stefanuskerk voor het eerst in jaren zijn geheimen prijs. Archeologen Pieter den Hengst en Gertjan de Roller van ingenieursbureau MUG brachten sindsdien ettelijke uren door met het bestuderen van de vondsten. Dat onderzoek is nog niet helemaal klaar, maar aan geïnteresseerden kan Den Hengst, die ook het onderzoek in de grafkelder van de Magnuskerk van Anloo voor zijn rekening nam, tijdens de tours op 19 januari al een hoop vertellen.