De levensverwachting zal voor dit jaar lager uitvallen. Kunnen we door corona eerder met pensioen?

Stel dat de corona-ellende onverwacht en onbedoeld een kant heeft, die positief uitpakt voor senioren? Bijvoorbeeld een verlaging van de AOW-leeftijd. Dus eerder met pensioen.

De 88-jarige Hendrik van der Wal wapent zich tegen corona en draagt een mondkapje op de markt.

De 88-jarige Hendrik van der Wal wapent zich tegen corona en draagt een mondkapje op de markt. Foto: Fotobureau Hoge Noorden

De gevolgen van het coronavirus lijken wat af te zwakken, maar de ziekte slaat nog altijd hard om zich heen en eist nog dagelijks vele slachtoffers. Het aantal doden in Nederland bedraagt sinds de uitbraak van de pandemie ruim 3100 en zal verder stijgen.

Het virus maakt vooral slachtoffers onder ouderen. Betekent dit ook dat de levensverwachting in Nederland moet worden bijgesteld? En zo ja, wat zijn daar de gevolgen van?

Levensverwachting laatste 100 jaar explosief gestegen

De levensverwachting is het verwachte aantal jaren dat iemand van 65 jaar gemiddeld nog heeft te leven. Die verwachting is met name de laatste honderd jaar explosief gestegen. Was 50 jaar aan het begin van de vorige eeuw een respectabele leeftijd, tegenwoordig kijkt niemand meer op van ouderen die ver in de 90 zijn.

Gemiddeld heeft een 65-jarige Drent nog een jaar of 21 voor de boeg. De even oude Groninger leeft door de bank genomen een half jaartje korter. Op basis van die gegevens is de pensioengerechtigde leeftijd verhoogd.

De redenen dat we met z’n allen steeds ouder worden, laten zich raden: beter voedsel, meer hygiëne, geregelde arbeidstijden, bewust omgaan met lijf en leden en voortschrijdende medische inzichten en ontdekkingen. Zo hebben de komst van antibiotica en vaccins ons leven aanzienlijk verlengd.

Aan een vaccin tegen corona wordt wereldwijd met man en macht gewerkt, maar het is er nog niet. En aan de experts te horen, kan het ook nog wel even duren.

Levensverwachting zal voor dit jaar lager uitvallen

Juist omdat het virus levens eist onder ouderen, is de vraag of onze levensverwachting moet worden bijgesteld terecht. Het antwoord van het Centraal Bureau voor de Statistiek is kort: nee. Althans, nog niet. Althans, we weten het nog niet.

,,De sterfte is momenteel hoger dan verwacht en als dat zo doorzet, dan zal de levensverwachting voor 2020 lager uitvallen dan wanneer het coronavirus er niet was geweest. Voor de toekomstige levensverwachting, waaraan bijvoorbeeld de toekomstige AOW-leeftijd is gekoppeld, is het nog te vroeg om er al iets over de te kunnen zeggen’’, laat het CBS weten.

Sterker nog, de afloop van de coronapandemie kan ook een stijging van de levensverwachting opleveren. Het verwachte aantal nog te leven jaren geldt uiteraard voor mensen die nog in leven zijn. En die hebben iets groots en ernstigs als corona overleefd.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu