De zwarte bladzijde uit de geschiedenis van Drouwen wordt niet langer meer verscheurd, maar is nu onderwerp van gesprek

Het dorp kreeg tijdens de Tweede Wereldoorlog de naam ‘Klein Duitsland’ en dat was niet zonder reden. Er was een door de Duitsers georganiseerd kamp van de Nederlandsche Arbeidsdienst, marcherende Wehrmacht-soldaten kwamen er om schietoefeningen te doen en flink wat bewoners van Drouwen hadden sympathie voor het nationaalsocialisme.

Diena Cohen op zestienjarige leeftijd. Zij werd vermoord in Auschwitz op 19 oktober 1942.

Diena Cohen op zestienjarige leeftijd. Zij werd vermoord in Auschwitz op 19 oktober 1942. Foto: Archief Drouwen 75 jaar bevrijding

Het is een zwarte bladzijde in de geschiedenis van Drouwen. Een bladzijde die decennialang is doodgezwegen en waar nieuwe generaties nauwelijks iets over te horen hebben gekregen. Uit een gevoel van ongemakkelijkheid en bij sommigen zelfs van schaamte.

Nieuws

menu