Debat over problemen 'aso-azc' in Hoogeveen: hooguit een aansporing tot actie voor de staatssecretaris

De gemeenteraad is geschrokken van het Inspectierapport over de opvang van overlastgevende asielzoekers in Hoogeveen, maar wil niet inzetten op stopzetting van het experiment.

Het komt over twee weken hooguit tot een motie aan het adres van staatssecretaris Mark Harbers (VVD) waarin hij aangespoord wordt om maatregelen te nemen die de veiligheid in en om de opvanglocatie verbeteren.

Dat is de uitkomst van een ‘debat’ over de Extra Begeleiding en Toezichtlocatie (EBTL), donderdagavond, dat was aangevraagd door VVD, Gemeentebelangen en de SGP.

Heftige incidenten

Geweld, bedreiging, agressie, intimidatie. In de speciale opvanglocatie voor overlastgevende asielzoekers in Hoogeveen staat de veiligheid van het personeel zwaar onder druk. Wekelijks zijn er heftige incidenten, blijkt uit een onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid.

Veel lastpakken in de EBTL ( aso-azc in de volksmond ) zijn volgens het Inspectierapport verslaafd, hebben psychische problemen en vertonen crimineel gedrag (70 procent). ,,Die horen niet hier, maar in een justitiële inrichting’’, vond Mark Strolenberg (VVD).

Niet-natuurlijke dood

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat de medewerkers te weinig mogen doen, waardoor een onveilige werksituatie ontstaat. Aanleiding voor het onderzoek was de niet-natuurlijke dood van een Algerijnse asielzoeker in de EBTL. Hij kwam ongelukkig ten val en overleed aan zijn verwondingen.

VVD, Gemeentebelangen en de SGP wilden in het debat een duidelijk signaal afgeven over de situatie in de speciale opvanglocatie om zo meer druk te zetten op de politiek in Den Haag. Drie opties stonden daarbij centraal: niets doen en vertrouwen op maatregelen vanuit het ministerie, in actie komen met eventuele sancties of aan te sturen op stopzetting van het experiment met de opvang van overlastgevende asielzoekers.

‘We gaan er niet over’

De meeste partijen in Hoogeveen begrepen de wens van een discussie over de problemen rond de EBTL, maar wezen er ook op dat de lokale politiek er geen directe invloed op heeft. ,,We gaan er in feite niet over’’, stelde Hetty Pullen van de ChristenUnie. Ze kreeg bijval van CDA, PvdA en D66. ,,De verantwoordelijkheid ligt bij de staatssecretaris Harbers en het ministerie.’’

Dat vond ook de SP. ,,Staatssecretaris Harbers doet zijn werk gewoon niet goed’’, meende Philip Oosterlaak. Gemeentebelangen legde de zwartepiet neer bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). ,,Dat is een onbetrouwbare partner gebleken’’, stelde Jan van der Sleen. ,,Ze beloven veel, maar geven weinig.’’

Veiligheid

Het CDA was vooral benieuwd wat burgemeester Karel Loohuis nog kan doen, als het gaat om de veiligheid in en rond de EBTL. ,,Als het verantwoord is voor de medewerkers, is het dat ook voor de omgeving’’, poneerde Kamiel Bertels. De SGP benadrukte dat de veiligheid voor inwoners gewaarborgd moet zijn.

Burgemeester Loohuis gaf aan dat bijna wekelijks met alle betrokken partijen bij de EBTL overlegd wordt. Eerder al had hij een onderhoud met de staatssecretaris over de ontstane problemen in winkelcentrum De Weide. Nadien zijn volgens hem tien extra medewerkers van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) ingezet, ‘die mensen minder zachtzinnig tot de orde kunnen roepen’. Loohuis stelde dat de situatie buiten de speciale opvanglocatie beheersbaar is.

‘Geen moordenaars en verkrachters’

,,We hebben hier echt geen moordenaars en verkrachters op straat rondlopen die ieder moment kunnen toeslaan’’, suste hij. Volgens de burgemeester is sprake is van een ‘heel andere categorie incidenten’, waarvan de meeste plaatsvinden binnen de EBTL. ,,Het aantal incidenten in de openbare ruimte beperkt zich veelal tot hinderlijk gedrag en winkeldiefstallen.’’

Extra politietoezicht buiten de opvanglocatie is er niet. Als de overlastgevende asielzoekers afwijken van de toegestane ‘corridor’ naar winkelcentrum De Weide reageert de politie op meldingen van inwoners. ,,Dan wordt een boete uitgeschreven’’, zegt Loohuis. ,,We kunnen deze mensen nu eenmaal niet vastzetten.’’

‘Stopzetting niet eenzijdig afdwingen’

Wat evenmin kan is een collectief gebiedsverbod. ,,Het juridische kader is nog niet goed ingericht’’, erkent de burgemeester. Stopzetting van het EBTL-experiment is volgens hem niet aan de orde. ,,Pas als blijkt dat de extra maatregelen geen enkel effect hebben en het draagvlak compleet wegvalt, komen we daarover te spreken met het COA. We kunnen dat niet eenzijdig afdwingen.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu