Definitieve schetsen N34 vertraagd

De N34.

De presentatie van de definitieve schetsen van de nieuwe aansluiting op de N34 bij Klijndijk door de provincie is vertraagd.

Volgens schema hadden in januari al informatiebijeenkomsten moeten plaatsvinden. Dat dit nog niet is gebeurd, heeft volgens woordvoerster Margreet Bennink van de provincie alles te maken met lopende onderzoeken in het kader van bestemmingsplannen.
,,Die kosten meer tijd dan gedacht. Maar we verwachten dat er sowieso voor de zomer informatieavonden worden belegd.’’